Nornickel Harjavallan blogi ja tiedotteet

 • 11/06/2024 - Nornickel Harjavalta
  Vuosihuoltomme 2024 toteutui turvallisesti

  Vuosihuoltomme on saatu päätökseen ja laitokset on käynnistetty tuotantoon.

   

  Tärkein tavoitteemme oli turvallinen vuosihuolto ja se toteutui hienosti. Turvallinen yhteinen työpaikka saavutettiin sekä oman henkilöstömme että kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme sitoutumisella jatkuvaan riskienarviointiin, ennakoiviin turvallisuustoimenpiteisiin sekä turvalliseen työskentelyyn.

   

  Vuoden 2024 vuosihuollon yhtenä painopisteenä oli pölynhallinta, jonka havaittiinkin kehittyneen hyvälle tasolle. Päivittäisillä turvallisuuskierroksilla tehtiin enemmän positiivisia kuin puuttumista ja korjaamista vaativia havaintoja. Tästä voimme päätellä, että pitkäjänteinen kehitystyö yhdessä kumppaniemme ja palveluntoimittajiemme kanssa alkaa tuottaa tulosta. Kävimme työmailla hyviä keskusteluita ja saimme ajatuksia toimintamme edelleen kehittämiseen.

   

  Vuosihuollon 2025 suunnittelu on jo aloitettu, mutta tärkein turvallisuustyö tapahtuu vuosihuoltojen välillä, joka päivä. Jatkamme turvallisuutemme kehittämistä yhteistyössä kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme kanssa mm. syksyn palveluntoimittajapäivässämme.

   

  Kiitos kaikille vuosihuollossamme mukana olleille hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä!

  Lue lisää
 • 05/03/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme palvelukseemme laatu-ja vastuullisuuspäällikköä

  Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

   

  Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja haemme uuteen tehtävään laatu- ja vastuullisuuspäällikköä osaksi Nornickelin EHSQ-tiimiä. Tehtävässä toimit asiantuntijana vastaten koko yrityksen tasolla toimintajärjestelmien kehittämisestä ja niille asetettujen laatustandardien toteutumisesta. Raportoit tehtävässä EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

  Laatu- ja vastuullisuuspäällikön vastuualueet:

  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä toteutetaan sille asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti
  • vastaa siitä, että sertifioidut toimintajärjestelmät täyttävät standardien vaatimukset
  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmää kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti
  • vastaa vuosittaisista johdon katselmuksista, toimii yhteyshenkilönä ulkoisissa auditoinneissa sekä vastaa sisäisistä auditoinneista ja toimii sisäisenä auditoijana
  • huolehtii laajasti vastuullisuuteen liittyvistä asioista, kuten kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista
  • kouluttaa henkilöstöä laatu- ja vastuullisuusasioissa
  • toimii EHSQ-järjestelmän pääkäyttäjänä

  Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

  https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laatu-ja-vastuullisuuspaallikko/ZlewQN

  Lue lisää
 • 05/03/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme palvelukseemme laboratoriopäällikköä

  Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

   

  Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja nykyisen henkilön siirtyessä yrityksen sisällä uuteen tehtävään haemme laboratoriopäällikköä. Laboratoriopäällikkö vastaa analyysi- ja kokeelliset tutkimuspalvelut organisaatiosta, jossa on myös näytteenvalmistus. Laboratoriopäällikkö on esihenkilönä kahdelle kemistille, joilla on alaisia yhteensä yli 20. Tehtävässä raportoit EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

  Laboratoriopäällikön vastuualueet:

  • vastaa analyysipalveluiden ja kokeellisten tutkimuspalveluiden tuottamisesta organisaation eri toiminnoille
  • vastaa osaston asetettujen toiminnollisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
  • vastaa osaston johtamisesta, työturvallisuudesta ja esihenkilötyöstä yhdessä osaston kemistien kanssa
  • vastaa osaston käyttöbudjetista ja valvoo sen toteutumista
   osallistuu investointiesitysten tekemiseen ja osallistuu uusien investointien toteutukseen
  • ylläpitää laboratoriotoimintojen jatkuvaa kehitystä

  Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

  https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laboratoriopaallikko/mXPOVo

  Lue lisää
 • 09/01/2024 - Nornickel Harjavalta
  Nide -sidosryhmälehtemme uusin numero on julkaistu

  Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti Nide kertoo lukijoille ajankohtaiset kuulumisemme ja avaa toimintaamme pala kerrallaan. Mukavia lukuhetkiä!

  Nide 2024

  Lue lisää
 • 09/01/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme Harjavaltaan ympäristöpäällikköä

   

   

  Lue lisää
 • 22/12/2023 - Nornickel Harjavalta
  Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2024

   Tänä vuonna olemme lahjoittaneet perinteisiin joulutervehdyksiin varaamamme summan Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirille. Lisäksi olemme tukeneet Hope Pori ry:tä sekä Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tuki ry:tä. 

  Lue lisää
 • 14/12/2023 - Nornickel Harjavalta
  Kesärekry 2024 on käynnissä

  Avaa ovi osaajien joukkoon Nornickelille, kesätyörekrymme 2024 on nyt käynnissä,

  Haemme n. 50 kesäharjoittelijaa eri työtehtäviin touko-elokuulle 2024. Tarjoamme monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia ja arvokasta työkokemusta. Kesätyöntekijät otetaan osaksi työyhteisöämme ja meillä viihdytään kesätöissä varsin hyvin.

  Harjoittelupaikkoja löytyy ensi kesänä seuraavista toiminnoistamme:
  ⭐ Tuotanto
  ⭐ Laboratorio
  ⭐ Tutkimus ja kehitys
  ⭐ Tuotteiden toimitus
  ⭐ Hankinta
  ⭐ Talous
  ⭐ EHS

  Työt edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää. Hakuaika päättyy 31.1.2024, mutta toimi nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia ja teemme valintoja jo hakuaikana. 

  Lisätiedot tehtävistä ja hakulomakkeet löydät TÄÄLTÄ!

  Lue lisää
 • 20/11/2023 - Nornickel Harjavalta
  Palveluntoimittajayhteistyömme kehittäminen jatkuu

  Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi myös laajaa palveluntoimittajien joukkoa. Vaatimukset turvallisuus-, ympäristö- ja muissa vastuullisuusasioissa ovat lisääntyneet ja on tärkeää, että palveluntoimittajamme pysyvät kehityksessä mukana.

   

  Tavoitteenamme on olla yhteistyökumppani, jonka kanssa halutaan olla tekemisissä ja jolta saadaan eväitä myös omaan kehittymiseen. Toimittajien suorituskykyä seurataan ja arvioidaan ja haluamme olla tukena kehittymisen polulla. Parhaimmillaan kommunikointi palveluntoimittajiemme kanssa on kaksisuuntaista, myös me haluamme saada palautetta ja vinkkejä toimintatapojemme kehittämiseen. Haluamme, että jokainen ymmärtää oman roolinsa turvallisessa toiminnassa, sillä turvallisen työyhteisön rakentaminen on tiimityötä, johon vaaditaan kaikkien sitoutumista. 

   

  Olemme viime vuosina panostaneet toimittajayhteistyön kehittämiseen mm. viestintää lisäämällä. Hyvä tapa tähän on kutsua toimittajat kokoon yhteiseen tilaisuuteen muutaman kerran vuodessa. Marraskuussa järjestimme palveluntoimittajapäivän teemalla: ”Valvottavasta vastuunkantajaksi”.  Päivän aikana avasimme tulevia suunnitelmiamme, odotuksiamme ja niitä vaatimuksia, joita muuttuva maailma meille asettaa. Halusimme myös esitellä tulevia, mm. ylläpitoinvestointien tarjoamia mahdollisuuksia.  Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä ja ohjelma oli rakennettu niin, että mukaan mahtui keskustelua ja ryhmätöitä, joiden tuloksista saimme hyvää palautetta oman toimintamme kehittämiseen.

   

  Seuraava toimittajapäivä järjestetään keväällä 2024 ennen vuosihuoltoamme.

  Lue lisää
 • 07/11/2023 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen osa valmistuu

  Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2023 aikana. Sen myötä nikkelin vuosittainen tuotantokapasiteettimme kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin. Nykyisen, voimassaolevan ympäristölupamme luparaja on 90 000 tonnia ja näin ollen se kattaa myös laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen tuotantokapasiteetin kasvun. Laajennusinvestointi vahvistaa suomalaista akkuekosysteemiä ja edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomeen. Nornickel Harjavalta sai laajennushankkeeseen investointitukea Business Finlandilta.

   

  Nornickel Harjavallan vuoden 2022 tuotantomäärä oli 54 000 t nikkeliä. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljardia euroa ja liikevoittoa tehtiin 69,4 miljoonaa euroa. Suurimmat vientikohteemme olivat Eurooppa (43 % viennistämme) sekä Aasia (37 % viennistämme).

   

  -  Laajennushankkeen lisäksi olemme investoineet merkittävästi nykyisten tuotantolaitosten käyttövarmuuteen. Ylläpitoinvestointeja tehdään vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. Ylläpitoinvestoinneilla pystymme kehittämään myös ympäristö- ja henkilöturvallisuutta tehtaillamme, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.  

   

  Nornickel Harjavallan tuotannon hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävä fossiilinen energia ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla ja sähköenergia hankitaan CO2-vapaana. Jo tällä hetkellä tuotteiden hiilijalanjälki on alansa pienimpiä. Tuotantokapasiteetin kasvu ja tehdyt ylläpitoinvestoinnit tehostavat toimintaa ja pienentävät jatkossa tuotteiden hiilijalanjälkeä entisestään.

   

  Laajennusinvestoinnin toinen vaihe on hankesuunnittelussa ja sen toteutusaikataulu selviää myöhemmin. Toisessa vaiheessa Nornickel Harjavallan tuotantokapasiteetin on suunniteltu nousevan yli 100 000 tonniin.

  Lue lisää
 • 13/10/2023 - Nornickel Harjavalta
  Vuoden 2024 sponsorointihaku on käynnissä

  Vastuullinen yritys huomioi toiminnan vaikutukset myös yhteiskuntaan ja sen eri sidosryhmiin. Nornickel Harjavalta on sitoutunut kehittämään pääasiassa satakuntalaisten hyvinvointia.

   

  Lue lisää
 • 29/09/2023 - Nornickel Harjavalta
  Aloitamme prosessinhoitajien oppisopimuskoulutuksen

  Haemme henkilöitä helmikuussa 2024 alkavaan prosessinhoitajan oppisopimuskoulutukseen.  Rekrytointia hoitaa yhteistyökumppanimme Eilakaisla.

   

  Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden ammattitutkinto kemianteollisuuden osaamisalalta. Oppisopimuskoulutuksen toteuttaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Palkallisen oppisopimuksen kesto on noin kaksi vuotta.

   

  Järjestämme infotilaisuuden oppisopimuskoulutuksesta tiistaina 10.10.2023 klo 17.00 toimistollamme osoitteessa Torttilantie 21, Harjavalta. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla lisää koulutuksen toteutuksesta sekä tavata koulutuksen yhteyshenkilöitä.

   

  Hakuilmoitus ja -lomake löytyvät täältä!

  Lue lisää
 • 17/05/2022 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan vuosihuolto alkaa 23.5.

  Nornickel Harjavallan vuosihuolto alkaa maanantaina 23.5. ja kestää 26.6. asti. Nikkelipelkistämöllä vuosihuolto kestää 26.6. asti, kun muilla tuotanto-osastoilla vuosihuolto päättyy 19.6.


  Tänä vuonna vuosihuoltotöitä tehdään jokaisella Nornickelin neljällä tuotanto-osastolla. Vuosihuoltotyöt ovat investointi-, muutos- ja kunnossapitotöitä. Vuosihuollon aikaisilla huoltotöillä varmistetaan tuotantolaitoksen käytettävyys ja turvallisuus.


  Vuosihuollon aikaisissa järjestelyissä on huomioitu koronaviruksen leviäminen. Ennaltaehkäiseviä toimia on suunniteltu koronariskienarvioinnin pohjalta sekä tiiviissä yhteistyössä Suurteollisuuspuiston toimijoiden kesken. Lisäksi terveydenhuollon asiantuntijoita on konsultoitu.


  Vuosihuollon koronaohjeistuksiin kuuluu mm. se, että alueelle ei saa tulla oireisena. Ohjeistuksessa suositellaan myös maskien käyttöä ja kotitestien tekemistä säännöllisesti.

  Lue lisää
 • 14/04/2022
  Nornickel Harjavalta myy 40 %:n osuuden Jokereista

  Jokereiden pääomistaja Jari Kurri ostaa Nornickel Harjavallan osuuden. Osapuolet eivät avaa kaupan yksityiskohtia.

  Suomalainen jääkiekkoseura aloitti helmikuussa 2022 valmistelut Kontinental Hockey Leaguesta poistumiseen. Kahdeksan KHL-kautensa aikana Jokerit ovat päässeet Gagarin Cupissa kahdesti puolivälieriin. Suomalainen seura on tehnyt tasaisia ​​urheilutuloksia ja on ollut yksi liigan parhaista katsojamenestyksistä.


  "Kiitämme seuraa ja sen johtoa hyvästä yhteistyöstä. Jokerit on tunnettu jääkiekkobrändi ja toivotamme heille menestystä jatkoon. Olemme käyneet rakentavaa keskustelua seuran johdon kanssa tulevaisuudesta ja olemme yhteisymmärryksessä sopineet kaupasta", kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Lisätietoja: viestinta@nornickel.fi 

  Lue lisää
 • 17/02/2022 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan vuosi 2021 oli hyvä

  Nornickel Harjavallan henkilöstö työskenteli viime vuonna ilman tapaturmia. Tehtaan liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa ja tuotantomäärä oli yhteensä 47 189 tonnia nikkeliä.

  Harjavallan liikevaihto kasvoi 14 %. Kasvu johtui pääasiassa korkeammista metallien hinnoista. Tuotantomäärä oli pienempi edeltäviin vuosiin verrattuna. Tähän vaikutti raaka-aineen saatavuuden keskeytykset konsernin kaivostuotannosta Venäjältä.


  Viime vuonna ympäristölupien vesi- ja ilmapäästö alittuivat. Ympäristökuormitusta ilmaan sekä veteen seurataan jatkuvasti ja sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat.

  - Haluan kiittää koko henkilöstöä ja kumppaneitamme hyvistä tuloksista, jotka saavutimme yhdessä. Onnistuneesta vuodesta on hyvä jatkaa historiamme suurimpaan investointiin. Tänä vuonna käynnistyväksi suunniteltu laajennusinvestointi parantaa entisestään tehtaan ympäristösuorituskykyä. Investoinnin avulla vastaamme vastuullisesti ja alhaisella hiilijalanjäljellä tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Kohti entistä alempaa hiilijalanjälkeä ja parempaa ympäristösuorituskykyä

  Nornickel Harjavallan tuotannon hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tänä vuonna hiilijalanjälkeä tullaan leikkaamaan noin 46 000 tonnilla, kun sähköenergia hankitaan CO2-vapaana. Aikaisemmin tuotannossa käytetyt fossiilinen energia ja öljytuotteet ovat korvattu jo muutama vuosi sitten bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Tällöin hiilijalanjälki väheni kaikkiaan noin 100 000 tonnia.

  Laajennussuunnitelman myötä tuotantokapasiteettia nostetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tuotantokapasiteetti kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin vuonna 2023. Toisen vaiheen aikana tuotanto nousee yli 100 000 tonniin vuoden 2026 alkuun mennessä.

  Lisätietoja:
  Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050 384 3608  Nornickel Harjavalta on Satakunnassa toimiva monipuolinen ja merkittävä nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja, joka on osa maailmanlaajuista Nornickel-konsernia. Nornickel Harjavalta on modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. Yhtiö työllistää 300 eri alojen osaajaa.  www.nornickel.fi, Twitter: @NNHarjavalta

  Nornickel-konserni on johtava metalli- ja kaivosyhtiö, jonka pääkonttori on Moskovassa. Konserni on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja ja yksi suurimpia kuparin, koboltin sekä muiden platinaryhmän metallien tuottajien joukossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 17,85 miljardia (USD).  www.nornickel.com

  Lue lisää
 • 15/12/2021 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavalta saa rahoitusta Business Finlandilta tuotantolaitoksen laajennusinvestointiin, joka vahvistaa merkittävästi suomalaista akkuekosysteemiä ja edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomeen

  Nornickel Harjavalta saa rahoitusta Business Finlandilta tuotantolaitoksen laajennusinvestointiin, joka vahvistaa merkittävästi suomalaista akkuekosysteemiä ja edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomeen
   

  Business Finland on myöntänyt 15 miljoonan euron rahoituksen Nornickel Harjavallan laajennusinvestointiin, jonka avulla vastataan vastuullisesti ja alhaisella hiilijalanjäljellä tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa.

   

  Investoinnin myötä Nornickel Harjavallan tuotantokapasiteettia nostetaan 65 000 tonnista yli 100 000 tonniin nikkelinä metalli- ja kemikaalituotteissa. Toteutuessaan laajennusinvestointi vahvistaa merkittävästi suomalaista akkuekosysteemiä ja parantaa tuotantolaitoksen ympäristösuorituskykyä. Rahoitus edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomessa sekä mahdollistaa liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun.

   

  ”Olemme todella kiitollisia tästä rahoituksesta ja luottamuksen osoituksesta toimintaamme kohtaan. Tämä rahoitus osoittaa merkitystämme suomalaisessa akkuekosysteemissä. Olemme luotettava ja vastuullinen toimija, ja tämä rahoitus tukee tavoitteitamme vastuulliseen kasvuun akkumateriaalien kysynnän kasvaessa”, Nornickel Harjavallan

  Nornickel Harjavallassa tuotettujen nikkeli- ja kobolttituotteiden hiilijalanjälki on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävä fossiilinen energia ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Jo tällä hetkellä tuotteiden hiilijalanjälki on alansa pienimpiä. Tuotantokapasiteetin kasvu tehostaa toimintaa ja jatkossa tuotteiden hiilijalanjälki pienenee entisestään.

  Laajennusinvestointi toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tuotanto kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin vuonna 2023. Toisen vaiheen aikana tuotanto nousee yli 100 000 tonniin vuoden 2026 alkuun mennessä.

  Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, p. 050-384 3608

  Lue lisää
 • 18/08/2021 - Nornickel Harjavalta
  Suurteollisuuspuistossa valmistaudutaan vuosihuoltoihin

  Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan vuosihuollot käynnistyvät elokuun lopussa Suurteollisuuspuistossa.

   

  Tänä vuonna Bolidenin vuosihuolto kestää lokakuun loppuun ja Nornickelin syyskuun puoliväliin asti. Yritysten vuosihuoltoihin saapuu erityisosaajia etenkin Suomesta ja pieni osa ulkomailta. Ulkomailta tulevilta työntekijöiltä vaaditaan kaksi negatiivista koronatestitulosta ennen alueelle tuloa.

   

  Vuosihuollon aikaiset järjestelyt koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Suurteollisuuspuiston toimijoiden kesken sekä terveydenhuollon asiantuntijoita ja viranomaisia konsultoiden.

   

  -  Olemme laatineet vuosihuoltoihin koronariskiarvioinnit, joihin sisältyy myös varautumistoimenpiteet. Riskienarvioinneissa on arvioitu tilanteet, joissa työpaikalla voi olla riski koronaviruksen leviämiselle. Arviointien perusteella on määritetty toimenpiteet, jotta riski saadaan minimoitua. Lisäksi Suurteollisuuspuiston ulkopuolelta vuosihuoltoihin tulevilta toimittajilta edellytetään omaa koronavarautumissuunnitelmaa vuosihuoltojen riskiarvioiden pohjalta, kertovat Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan toimitusjohtajat Timo Rautalahti ja Joni Hautojärvi.

   

  - Töihin ei saa tulla oireisena. Tehtaan työterveysaseman läheisyydessä toimii koronatestauspiste, jonne henkilöstö voi tarvittaessa varata ajan. Lisäksi tehdasalueella on maskiohjeistus sisä- ja ulkotiloihin. Vuosihuoltoon saapuville suositellaan myös maskin käyttämistä vapaa-ajalla sekä muistutetaan turvavälien pitämisen merkityksestä tehdasalueen ulkopuolellakin.

   

  Bolidenillä ja Nornickelillä seurataan tiiviisti pandemiatilannetta ja tehdasalueen toimijoiden yhteisen ryhmän lisäksi molemmilla yrityksillä on varautumisryhmät, joissa tarvittaessa mukautetaan varotoimenpiteitä.

   

  Bolidenin vuosihuoltovalmisteluissa on todettu yksi koronavirustartunta. Tilanteessa toimittiin tehokkaasti alueen ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Alueen työterveyshuolto kartoitti altistuneet nopeasti ja viranomainen vastasi karanteenimääräyksistä.

   

  VUOSIHUOLLOT SUURTEOLLISUUSPUISTOSSA 2021:

  · Vuosihuoltojen aikaisilla huoltotöillä varmistetaan tuotantolaitosten käytettävyys ja turvallisuus.
  · Nornickelin vuosihuolto: 27.8.–16.9.2021. Pääpaino investointi-, kunnossapito- ja tuotannon puhdistustöissä.
  · Bolidenin vuosihuolto: 23.8.–26.10.2021. Vuosihuollossa viimeistellään nikkelituotannon laajennus, jossa raaka-aineen syöttökapasiteetti nousee 310 000 tonnista 370 000 tonniin vuodessa ja samalla hiilidioksidipäästöt nikkelitonnia kohden laskevat 15–20 % nykyisestä.

   

  Lisätietoja:

  · Boliden Harjavallan toimitusjohtaja, Timo Rautalahti, p. 050 598 7620
  · Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja, Joni Hautojärvi, p. 050 384 3608

   

   

  Lue lisää
 • 04/06/2021 - Nornickel Harjavalta
  Hyvää maailman ympäristöpäivää

  Ympäristöasiat ovat organisaatiomme tärkeysjärjestyksen huipulla. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Tavoitteenamme on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Lisäksi olemme sitoutuneet ympäristöpäästöjen seurantaan, ilma- ja vesistörasitusten vähentämiseen ja häiriötilanteiden minimointiin.

  Olemme osallistuneet maailmanlaajuisen Nikkeli-instituutin toteuttamaan nikkelituotteiden elinkaariarviointiin vuodesta 2007 alkaen. Osana arviointia on selvitetty myös Harjavallassa tuotetun nikkelisulfaatin hiilijalanjälki, joka on yksi maailman alhaisimpia.

  Nikkelisulfaatin alhaiseen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käyttämämme energiantuotantotavat sekä raaka-aineet. Olemme ottaneet käyttöön uusiutuvia energiamuotoja ja luopuneet raskaan ja kevyen polttoöljyn käytöstä. Energia saadaan nykyisin hiilivapaasti biohöyrylaitoksesta sekä teollisuusalueen sekundäärienergiasta.

  Hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon kaikki prosessivaiheet kaivoksesta valmiiksi tuotteiksi. Kaivos-, sulatus- ja rikastusprosessit tapahtuvat konsernin muissa toimipisteissä. Harjavallassa on nikkelinjalostusprosessi.

  Hiilineutraalia tuotannon kasvua sähköautojen akkumarkkinoille

  Lisäämme tuotantokapasiteettiamme Harjavallassa. Tuotannon kasvulla vastaamme vastuullisesti tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa. Vuoteen 2026 mennessä tuotantomme kasvaa nykyisestä 65 000 tonnista yli 100 000 tonniin. Kasvu tapahtuu hiilineutraalisti nykyisellä ympäristöluvalla. Kasvattaessamme tuotantoa tulee myös tuotteidemme yksikkö hiilijalanjälki laskemaan entisestään.

  Kierrätys on tärkeä osa kestävää akkuteollisuuden arvoketjua. Metalleja pystytään kierrättämään lähes loputtomasti ja kehitämmekin jatkuvasti kierrätysratkaisuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ratkaisuilla voidaan palauttaa käytettyjen akkujen nikkeli ja koboltti takaisin akkujen jalostusketjuun uudelleenhyödynnettäväksi. Myös kierrätys vähentää entisestään valmistettujen tuotteidemme hiilijalanjälkeä.

  *Life Cycle Assessment of Nickel Products, Nickel Institute

  Lue lisää
 • 13/04/2021 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavalta vastaa sähköautojen akkumetallien kasvavaan kysyntään – tuotanto lähes kaksinkertaistuu

  Nornickel lisää tuotantokapasiteettiaan Harjavallassa. Tuotannon kasvulla vastataan vastuullisesti tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa. Nornickel Harjavalta on alansa vastuullisimpia ja hiilijalanjäljeltään alhaisimpia nikkelintuottajia.  Tämä investointi on osa Nornickel konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tukea maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä.

   

  Lue lisää
 • 04/03/2021 - Joni Hautojärvi
  Näin olemme varautuneet tartuntatautitilanteeseen

  Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli koronaviruksen (COVID-19) maailmanlaajuiseksi tartuntataudiksi. Nornickel Harjavallassa suhtaudumme asiaan vakavasti, ja meidän ensisijainen tehtävämme on nyt varmistaa henkilöstömme ja läheisten kumppaneidemme terveys, turvallisuus ja työkyky todennäköisen koronaepidemian aikana. Lisäksi pyrimme varmistamaan oman sekä asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Tätä varten olemme perustaneet varautumisryhmän, jossa on edustajia eri toiminnoista, työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Ryhmä kokoontuu päivittäin virtuaalisesti ja seuraa koronatilannetta sekä ohjeistaa toimenpiteistä, joilla voimme minimoida epidemian vaikutuksia.

  Olemme ryhtyneet lukuisiin toimenpiteisiin henkilöstömme, kumppaneidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme suojelemiseksi.
  Tässä esimerkkejä toimenpiteistämme:
  - Tiloissamme käytetään kasvomaskia aina, kun useampi kuin yksi henkilö on työpaikalla samassa tilassa.
  - Ohjeistamme ja viestimme turvaetäisyyksien, käsienpesun ja yskimishygienian tärkeydestä. Tilojen siivousta on tehostettu.
  - Kasvokkain järjestettävät palaverit ja koulutukset olemme korvanneet etäpalaverein.
  - Vieraita emme ota tällä hetkellä vastaan.
  - Olemme rajoittaneet työmatkustamista.
  - Rohkaisemme henkilöstöä tekemään etätöitä niiltä osin kuin se on mahdollista.
  - Siirsimme toukokuulle suunniteltua tehtaan vuosihuoltoa elokuun loppuun.
  - Olemme tehneet varautumissuunnitelmat toimintamme jatkuvuuden varmistamiseksi.

  Seuraamme jatkuvasti viruksen leviämistä ja noudatamme THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia. Teemme tiivistä yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa paikallisesti sekä ympäri maailmaa.

  Joni Hautojärvi
  Nornickel Harjavalta

  Lue lisää
 • 24/02/2021 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan nikkelituotannossa vuosi oli ennätyksellinen

  Nornickel Harjavallan tehtaalla vuosi 2020 oli hyvä haastavasta korona-tilanteesta huolimatta. Viime vuonna tehtiin neljättä kertaa peräkkäin vuosituotantoennätys ja tehtaan liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa. Uusi tuotantoennätys on 63 352 tonnia nikkeliä ja kasvu viime vuodesta oli lähes 1,5 prosenttia.


  - Kiitos tästä saavutuksesta kuuluukin koko henkilöstöllemme sekä yhteistyökumppaneillemme laadukkaasti ja vastuullisesti tehdystä työstä poikkeuksellisena vuotena! Vuosi on ollut haastava ja kaikkien panos on ollut tärkeä, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Harjavallassa tuotettuja monipuolisia nikkelikemikaaleja ja –metalleja sekä kobolttisulfaattia hyödynnetään laajasti eri aloilla. Yleisimmät käyttökohteet ovat esimerkiksi sähköautojen akut, ruostumattoman teräksen ja metalliseosten valmistus sekä erilaisten materiaalien pinnoitus. Nornickel Harjavalta jalostaa noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista ja viennin osuus liikevaihdosta on yli 90 prosenttia.

  Nikkelinjalostus on ympäristölupien mukaista ja viime vuonna ympäristölupien vuosittaiset päästöraja-arvot alittuivat kaikilta osilta. Ympäristökuormitusta ilmaan sekä veteen seurataan jatkuvasti ja sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat. Hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävä fossiilinen energia ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Nornickel Harjavallassa
  työskentelee noin 300 eri alojen osaajaa ja kesäksi tarjotaan noin 40 kesätyöpaikkaa alan opiskelijoille.

  Tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi, sillä Nornickel Harjavalta tarjoaa asiakkailleen vastuullisesti jalostettuja nikkeli- ja kobolttituotteita muun muassa kasvaville sähköautojen akkumarkkinoille. Käynnissä olevat investoinnit liittyvät mm. integroitumiseen ensi vuoden alusta alkaen BASF:n akkumateriaalitehtaaseen.

  Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050 384 3608


  Nornickel Harjavalta on Satakunnassa toimiva monipuolinen ja merkittävä nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja, joka on osa maailmanlaajuista Nornickel-konsernia. Nornickel Harjavalta on
  modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. Yhtiö työllistää 300 eri alojen osaajaa. www.nornickel.fi, Twitter: @NNHarjavalta

  Nornickel-konserni on johtava metalli- ja kaivosyhtiö, jonka pääkonttori on Moskovassa. Konserni on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja ja yksi suurimpia kuparin, koboltin sekä
  muiden platinaryhmän metallien tuottajien joukossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 15,5 miljardia (USD).
  www.nornickel.com

  Lue lisää
 • 15/12/2020 - Nornickel Harjavalta
  Kokemäenjoen simpukkakannat toipuvat

  Vuollejokisimpukoiden luonnollinen lisääntyminen Kokemäenjoessa vuoden 2014 tapahtuneen häiriöpäästön jälkeen on onnistunut hyvin. Tämä käy ilmi Kokemäenjoessa kesällä 2020 tehtyjen sukellustutkimusten

  tuloksista. Kyseessä on jo neljännen kerran toteutettu simpukkakantojen toipumista kartoittava tutkimus.

  Loppuvuodesta 2020 valmistuneen tutkimusraportin mukaan vuoden 2014 jälkeen syntyneiden, 0–50 mm pituisten vuollejokisimpukkayksilöiden esiintyvyys näytteissä oli 18 %. Päästön vaikutusalueen näytteissä pieniä
  simpukoita oli jopa enemmän kuin tutkitulla vertailualueella, johon päästö ei vaikuttanut. Päästöllä ei siis näytä enää olevan vaikutusta vuollejokisimpukoiden lisääntymiseen.

  Simpukkakantojen kasvussa eroa
  Kokemäenjoen simpukkatutkimuksissa on seurattu neljää eri simpukkalajia – vuollejokisimpukkaa, pikkujärvisimpukkaa, sysijokisimpukkaa ja soukkojokisimpukkaa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kolme muuta simpukkalajikantaa ovat toipuneet vuollejokisimpukkaa paremmin. Esimerkiksi pikkujärvisimpukoiden kanta on kasvanut kuudessa vuodessa 229 prosenttia, kun vuollejokisimpukoiden kannan kasvu on samana aikana ollut 4 prosenttia. Ilmiö ei rajoitu vain päästön vaikutusalueeseen; vertailualueella vuollejokisimpukoiden määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan samaan aikaan, kun muiden lajien määrät ovat selvästi kasvaneet. Suoraa syy-yhteyttä nikkelipäästön ja vuollejokisimpukkakannan hitaan kasvun välille ei siis voida vetää.

  Simpukkapopulaatioita pyritään elvyttämään niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Kokemäenjoella viime vuosina tehtyjen simpukkatutkimusten tulokset auttavat tässä työssä. Simpukoita tutkimalla saadaan tärkeää tietoa myös niiden elinympäristön tilasta. Se, että simpukoita elää Kokemäenjoessa, on osoitus toimivista vesiensuojelutoimenpiteistä sekä joen kuormituksen vähentymisestä.

  Katso video simpukkatutkimusten toteuttamisesta


  Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla tapahtui laiterikko heinäkuun alussa vuonna 2014. Sen seurauksena tehtaan jäähdytysveteen ja edelleen Kokemäenjokeen pääsi 66 tonnia nikkeliä.

  Lue lisää
 • 03/09/2020 - Nornickel Harjavalta
  Työparikeskustelussa ongelmat ratkeavat, kun niistä puhutaan ääneen

  Tutkijan työ on vaihtelevaa. Se sisältää hiljaista puurtamista ja ongelmien ratkaisua omassa tutkijan kammiossa, mutta myös paljon yhteistyötä oman tutkimusalueen tuotanto-osastolla työskentelevien kanssa. 


  Viime vuoden syksyllä Nornickelillä järjestettiin henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta eri toiminnot määrittelivät itselleen erilaisia toimenpiteitä tavoitteineen siitä, miten parannamme yhteistä arkeamme. Tutkimus ja kehitys -organisaatiossa otettiin vuoden alussa käyttöön työpari-keskustelu, jonka tavoitteena oli työkäytäntöjen kehittäminen. Työparikeskustelua voivat käydä ketkä tahansa tutkimus ja kehitys -organisaatiosta.

  Keskustelu on vapaamuotoinen ja sille varataan erikseen aikaa, esimerkiksi viikossa noin puolisen tuntia. Keskustelussa molemmat voivat kertoa yleisesti meneillään olevista työtehtävistään tai pureutua tarkemmin yhteen tiettyyn projektiin. Tutkijat Henna Ihalainen ja Marina Laine ovat olleet mielissään tästä uudesta toimintatavasta ja kertoivat mielellään kokemuksistaan.

  - Tutkimus ja kehitys -organisaatiossa tutkijoiden vastuualueet on jaettu tuotanto-osastoittain; jokainen tutkija siis vastaa oman osastonsa projekteista. Työparikeskusteluilla haluttiin tehdä täsmäisku siihen, että lisätään yhteistyötä ja tutustutaan toistemme töihin sekä samalla muihin tuotanto-osastoihin, kertoo Henna.

  Tämä on lisäys tutkimuksen ja kehityksen toimintaan. Organisaation kuukausipalavereissa tehdään aina katsaus useampaan käynnissä olevaan projektiin, mutta työparikeskusteluiden kautta projekteihin pääsee nyt syvällisemmin tutustumaan.

  - Tämä on hyvämahdollisuus oppia uutta. Jossain vaiheessa voi tulla ajankohtaiseksi vaihtaa tuotanto-osastoa ja tämän avulla saa hyödyllistä tietoa ja oppia muista osastoista, kertoo Marina.
  - Jokaisella osastolla on erilaisia tutkimustarpeita, niin on mielenkiintoista kuulla tarkemmin muiden tutkijoiden projekteista. Voimme keskustelun aikana käydä esimerkiksi jonkin tietyn projektin suunnitelmaa, tuloksia tai
  ongelmakohtia läpi – ja kysymyksiäkin on helppo esittää kahden kesken. Nyt kuluvana vuonna etätöiden vuoksi on ollut erityisen kiva keskustella ja saada apua ongelmien ratkomiseen. Usein jo pelkästään ääneen puhuessaan saattaa
  keksiä oikean lähestymistavan tiettyyn ongelmaan, tuumailee Henna.

  Työparikeskustelujen kautta myös eri tuotanto-osastojen muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.

  Lue lisää
 • 11/08/2020 - Nornickel Harjavalta
  Suurteollisuuspuistossa valmistaudutaan vuosihuoltoihin erityisjärjestelyin

  Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan vuosihuollot käynnistyvät elokuun puolivälissä Suurteollisuuspuistossa poikkeuksellisin järjestelyin yhteiskunnassa vallitsevan tartuntatautitilanteen takia. 


  Tänä vuonna sekä Bolidenin että Nornickelin vuosihuollot ovat laajuudeltaan pieniä ja vuosihuoltoihin osallistuu edellisvuotta vähemmän urakoitsijoita. Molempien yritysten vuosihuoltoihin osallistuu ulkopuolisia toimijoita, joista valtaosa tulee Satakunnan alueelta ja lähiseuduilta. Vuosihuoltoihin saapuu erityisosaajia myös ulkomailta. Kaikki ulkomailta vuosihuoltoon saapuvat testataan koronaviruksen varalta, eikä rajavalvonnan alaisista maista tulla vuosihuoltoihin viranomaissuositusten mukaisesti ilman 14 vuorokauden karanteenia.

  Vuosihuollon aikaiset poikkeusjärjestelyt koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Suurteollisuuspuiston toimijoiden kesken. Varotoimenpiteissä on konsultoitu Suurteollisuuspuiston työterveysaseman asiantuntijoita sekä viranomaisia, kuten muun muassa Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikköä. Lisäksi käytännöissä on otettu huomioon Suomen hallituksen yleiset linjaukset sekä THL:n suositukset.

  - Vuosihuoltoihin on tehty järjestelyjä, joilla pyritään pitämään henkilömäärät alhaisina eri tiloissa. Isojen väkijoukkojen ja lähikontaktien syntymistä vältetään muun muassa hajauttamalla töitä eri ajankohtiin sekä järjestämällä turvallisuuskoulutukset verkkokoulutuksina luokkahuonekoulutusten sijaan. Ruokailupaikkoja on hajautettu sekä sosiaalitiloja on normaalia enemmän käytössä ja niissä oleskelun aikaa ja henkilömäärää on rajoitettu, kertovat
  Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan toimitusjohtajat Timo Rautalahti ja Joni Hautojärvi esimerkkeinä erityisjärjestelyistä.

  - Lisäksi siivouksia on tehostettu ja kaikkia alueella työskenteleviä on ohjeistettu hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta, turvaväleistä sekä siitä, että töihin tullaan ainoastaan terveinä, jatkavat Hautojärvi ja Rautalahti.

  Bolidenillä ja Nornickelillä seurataan tiiviisti pandemiatilannetta ja tehdasalueen toimijoiden yhteisen ryhmän lisäksi molemmilla yrityksillä on varautumisryhmät, joissa tarvittaessa mukautetaan varotoimenpiteitä.

  VUOSIHUOLLOT SUURTEOLLISUUSPUISTOSSA 2020:
  · Vuosihuoltojen aikaisilla huoltotöillä varmistetaan tuotantolaitosten käytettävyys ja turvallisuus.
  · Vuosihuollot siirrettiin poikkeusolojen takia toukokuulta elokuulle.
  · Bolidenin vuosihuolto: 12.–3.9.2020
  · Nornickelin vuosihuolto: 18.–30.8.2020
  · Pääpaino kunnossapito- ja tuotannon puhdistustöissä

  Lisätietoja:
  · Boliden Harjavallan toimitusjohtaja, Timo Rautalahti, p. 050 598 7620
  · Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja, Joni Hautojärvi, p. 050 384 3608

  Lue lisää
 • 17/07/2020 - Hanna-Kaisa Koskinen
  Kesäteko – kampanja kerää kesätyöntekijöiden arvokkaat turvallisuushavainnot talteen

  Nornickel Harjavallassa on jo useamman vuoden ollut käytössä Kesäteko-nimellä kulkeva kampanja, jonka tavoitteena on saada kesätyöntekijät havainnoimaan työympäristöään tuorein silmin ja tekemään

  turvallisuushavaintoja.

  Ville Lehtimäki työskentelee toista kesää kemikaalitehtaalla. Kokemusta nikkelinjalostuksesta on kertynyt kesätöiden väliltäkin, sillä hän on päässyt tekemään muutamia sijaisuuksia kemikaalitehtaalla.
  Ajatus kesäteon tekemisestä oli muhinut pitkään ja kohdalle sattuikin sopiva asia, josta hän päätti työkaverin kannustamana tehdä turvallisuushavainnoin eli kesäteon.

  - Olin pidemmän aikaa miettinyt, että teen kesäteon, jos sellainen tilanne eteentulee. Olen sitä mieltä, että turvallisuushavaintoja kannattaa tehdä ja seurata, jos tulee tilanteita., kertoo Ville. 

  Villen tekemä turvallisuushavainto kohdistui pakkauslinjaan. Turvallisuushavainnon tekemistä ja kirjaamista toimintajärjestelmään Ville kuvaili suhteellisen helpoksi, kun sai vielä työkaverilta apuja.
  - Järjestelmässä oli useampi kohta, jotka piti huomioida, mutta työkaveri auttoi kirjaamisessa. Ajan kanssa tehtiin ja tarkkaan katsottiin, niin ei ollut vaikeaa, kertoo Ville.

  Turvallisuusasiat huomioitu päivittäisessä työssä
  Aloittaessaan kesätyöt Ville sai muiden kesätyöntekijöiden joukossa kattavan turvallisuusperehdytyksen, joka jatkui tuotanto-osastolla.

  - Turvallisuusasiat on kyllä hyvin huomioitu. Kesätyöntekijöille järjestettiin laaja turvallisuusperehdytys, jossa kerrottiin mm. huomioitavista vaaranpaikoista ja painotettiin suojainten käyttöä. Lisäksi työkaverit opastavat, näyttävät mallia ja kertovat turvallisuuden merkityksestä. Suojainten käyttö ei unohdu, kun tuotantotilojen ovessa olevat suojainmatriisit vielä muistuttavat käytettävistä suojaimista, kertoo Ville.

  Villen vinkit turvallisuushavaintojen tekoon:
  • Pidä silmät auki päivittäisessä työssä ja havainnoi vaaranpaikkoja
  • Ei tarvitse väkisin miettiä, pienetkin havainnot ovat tärkeitä turvallisuuden kehittämisen kannalta
  • Helppoja tehdä, mutta jos ei onnistu kirjaaminen järjestelmään, niin pyydä työkavereilta apua
  Lue lisää
 • 06/03/2020 - Nornickel Harjavalta
  Suomalainen akkuteollisuus tiivistää yhteistyötään

  Nornickel, Fortum ja BASF allekirjoittivat akkujen kierrätystä koskevan aiesopimuksen


  Ludwigshafen, Saksa, ja Harjavalta, Suomi – Nornickel, Fortum ja BASF ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen sähköajoneuvomarkkinoita palvelevan akkukierrätysklusterin rakentumisesta Harjavaltaan. Järjestely mahdollistaisi
  käytetyistä akuista saatavien kriittisten metallien suljetun kierron ja uudelleenkäytön.

  Kierrätettävistä akuista peräisin olevien metallien käyttö akkumateriaalina vähentää merkittävästi sähköajoneuvotuotannon CO2-päästöjä. CO2-päästöt vähenevät entisestään, jos Suomessa kierrätysprosessissa käytetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä.

  ”Litiumioniakuissa käytettävien arvometallien kierrätys vähentää sähköautojen akkujen ympäristövaikutusta, koska pystymme kierrättämään kobolttia, nikkeliä ja muita kriittisiä metalleja aiempaa reilusti kattavammin. Hankittuamme suomalaisen kasvuyhtiö Crisolteqin, joka on erikoistunut alhaisen CO2 tason hydrometallurgiseen prosessointiin, voimme nyt ylpeänä todeta, että Fortum pystyy lisäämään litiumioniakkujen sisältämien arvokkaiden materiaalien
  talteenottoastetta 50 prosentista vähintään 80 prosenttiin”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer.

  BASF:n tarkoituksena on hyödyntää yhteistyöyritysten tuottamia kierrätysmateriaaleja Harjavallan akkumetalleja tuottavassa laitoksessaan.

  ”Akkumateriaalien ja kierrätyksen yhdistäminen mahdollistaa materiaalien suljetun kierron”, Tim Ingle, BASF:n arvometallien jalostamisesta ja kemikaalien ja akkujen kierrätyksestä vastaava johtaja, kertoo.

  ”Vauhditamme sähköistymistä tuottamalla korkean energiatiheyden akkumateriaaleja sekä ratkaisuja tehokkaaseen litiumin talteenottoon akkujen kierrätyksessä.”

  Osapuolet pyrkivät edistämään vastuullisesti tuotettujen kierrätettyjen raaka-aineiden tuotantoa ja käyttöä akkumarkkinoilla.

  ”Modernin kierrätyslaitoksen sijainti Nornickelin Harjavallan läheisyydessä vahvistaisi entisestään asemaamme yhtenä maailman vastuullisimmista nikkelijalostamoista. Asetelma on ihanteellinen kahden
  tärkeimmän litiumioniakuissa käytettävän metallin kestävää kierrätystä ajatellen. Kierrätysratkaisujen kehittäminen ei ainoastaan tue Nornickelin CO2-jalanjäljen pienentämisstrategiaa ja vastuullisuutta, vaan se on myös välttämätöntä, jotta sähköajoneuvoalalle kriittisten metallien kasvava kysyntä saadaan tyydytettyä”, kertoo Nornickelin Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Median tiedustelut:


  Nornickel
  Joni Hautojärvi
  Toimitusjohtaja
  Norilsk Nickel Harjavalta Oy
  Puhelinnumero: 050 384 3608
  joni.hautojarvi@nornickel.fi


  Fortum
  Tero Holländer
  Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja
  Puhelinnumero: 040 861 5071
  tero.Hollander@fortum.com

  BASF
  Sarah Engeßer
  Viestintäasiantuntija
  BASF SE
  Puhelinnumero: +49 621 60-79819
  sarah.engesser@basf.com
  Fortum

  Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen
  sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
  parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
  kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
  Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019
  liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli
  CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. https://www.fortum.com/batterysolutions

  BASF:n katalysaattoridivisioona

  BASF:n katalysaattoridivisioona on maailman johtava ympäristö- ja
  prosessikatalysaattoreiden toimittaja. Konsernin erityisosaamista on kehittää
  teknologiaa, joka suojelee hengitysilmaamme, tuottaa polttoaineita ja varmistaa
  monien kemikaalien, muovien ja muiden tuotteiden, kuten edistyksellisten
  akkumateriaalien, tehokkaan tuotannon. BASF:n katalysaattoridivisioona
  hyödyntää alan johtavia R&D-alustoja, innovaatioita ja syvällistä arvo- ja
  perusmetalliosaamista ja näin kehittää ainutlaatuisia asiakaskohtaisia
  ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita menestymään. Lisätietoa BASF:n
  katalysaattoridivisioonasta osoitteessa www.catalysts.basf.com.

  BASF

  BASF:llä luomme kemiaa kestävää tulevaisuutta varten. Yhdistämme
  taloudellisen menestyksen ympäristönsuojeluun ja yhteiskuntavastuuseen.
  BASF-konsernin noin 117 000 työntekijää haluavat työllään auttaa asiakkaita
  menestymään monilla sektoreilla ja lukemattomissa maissa. Tuotevalikoimamme
  on jaettu kuuteen segmenttiin: Chemicals, Materials, Industrial Solutions,
  Surface Technologies, Nutrition & Care ja Agricultural Solutions. Vuonna 2019 BASF:n liikevaihto oli
  noin 59 miljardia euroa. BASF:n osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtin
  pörssissä (BAS) ja Yhdysvalloissa ADR-talletustodistuksina (BASFY). Lisätietoa www.basf.com.

  Lue lisää
 • 18/02/2020 - Nornickel Harjavalta
  Uusi kiertotalousvoimalaitos Harjavaltaan

  Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tekee parhaillaan selvitystä uuden rinnakkaispolttolaitoksen rakentamiseksi Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Nornickel Harjavallan kanssa.
  Laitos on valmistuessaan Harjavallassa ensimmäinen voimalaitos, jonka energialähteenä käytetään muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätepolttoainejakeita, kuten SRF-polttoainetta.

  – Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen vähentäminen, primäärienergian säästäminen ja samalla paikallisen yhteistyön ja työllisyyden tukeminen, kertoo hanketta johtava STEPin myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko.

  Muun muassa kaupan ja teollisuuden aloilla syntyvää, materiaalina kierrätettäväksi kelpaamatonta SRF-jaetta on tähän asti kuljetettu Satakunnasta kaatopaikoille tai polttolaitoksiin pitkien matkojen päähän. Uusi rinnakkaispolttolaitos
  vähentää logistiikasta syntyviä päästöjä ja on myös kustannustehokas käsittelyratkaisu jäteyhtiöille.

  – Tarkoituksenamme on kerätä kierrätysaines Satakunnasta ja lähiseudulta. Myös voimalaitoksen tuottaman energian loppukäyttäjät ovat satakuntalaisia toimijoita.

  Satakuntalainen energia korvaa fossiilisia polttoaineita
  Valmistuessaan voimalaitos tulee täydentämään Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueen yritysten energiantarvetta ja korvaamaan neitseellisiä ostopolttoaineita. Suurin kierrätysenergian käyttäjä tulee olemaan Nornickel Harjavalta.

  – Haemme jatkuvasti keinoja vähentää ympäristökuormitusta, ja suurin osa käyttämästämme energiasta onkin uusiutuvaa energiaa. Uusi voimalaitos mahdollistaa kokonaan fossiilisista polttoaineista luopumisen, Nornickel Harjavalta toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoo.

  Nykyisen biohöyryvoimalaitoksen viereen kaavailtu rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan teholtaan noin 30 megawattia.

  Hanke halutaan käynnistää ripeästi
  Rinnakkaispolttolaitoksen esisuunnitteluprosessi käynnistetään keväällä 2020. Prosessin tavoitteena on ympäristölupahakemuksen jättäminen vuoden loppuun mennessä. Kokko arvioi, että uuden laitoksen kaupallinen käyttö voisi alkaa jo vuosien 2023–2024 aikana.

  – Rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan tehokas, vähäpäästöinen ja ympäristöystävällinen. Haluamme kehittää Suomen energiateollisuutta entistä kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan, Antti Kokko ynnää.


  Lisätietoja:

  Antti Kokko,

  Head of Development and Sales
  Suomen Teollisuuden Energia – STEP Oy
  antti.kokko@stepenergy.fi
  044 701 2350
  www.stepenergy.fi


  Joni Hautojärvi

  Toimitusjohtaja
  Norilsk Nickel Harjavalta Oy
  joni.hautojärvi@nornickel.fi
  050 384 3608

  Lue lisää
 • 07/02/2020 - Hanna-Kaisa Koskinen
  Paikallisen hyvinvoinnin tukemista: Harjavallan koululaisille lahjoituksena jääaikaa

  Harjavallan koululaisilla luistaa hyvin. Nornickelin lahja 150-vuotiaalle Harjavallalle meni enemmän kuin tarpeeseen. Alakoululaisille lahjaksi annetuista jääajoista olivat mielissään niin oppilaat kuin opettajatkin. Tänä talvena ulkojäitä ei ole ollut, joten jääaika tarjosi monipuolisuutta koululaisten liikuntatunneille.

  Harjavallassa aurinko paistaa ja lämpömittari näyttää neljä astetta keskiviikkona 5.2.2020. Keskustan alakoulun 6.-luokkalaiset ovat kokoontuneet Harjavallan jäähallille liikuntatunnille. Oppilaat luistelevat laidasta laitaan harjoitellen suunnanvaihtoa. Ensin eteen ja sitten nopeasti vaihto takaperinluisteluun.

  Vaihtoaitioon saapuvat Tomi, Petronella, Kiira ja Emilia. Kysyn ensimmäisenä, että miten luistaa?

  - Hyvin luistaa, vastaavat punaposkiset oppilaat lähes yhteen ääneen.

  Vapaa-ajallaan jääkiekkoa pelaavalla Tomilla on jo kiire takaisin jäälle. Saan kysyttyä häneltä ennen jäälle syöksymistä, että mitä hän tykkää luistelusta.

  - Luistelu on parasta, kertoo Tomi.

  Samalla hokkarit pureutuvat jäähän ja Tomi viilettää muiden mukaan pelaamaan jäämiestä. Luistelutunnit ovat monipuolisia. Niissä pelataan hippaa, jäämiestä ja ringetteä. Lisäksi luistelutaitoja harjoitetaan mm. eteen- ja taaksepäin luistelulla sekä jarrutteluilla.

  Tytöistä Petronella harrastaa myös jääkiekkoa. Hän haikailee ulkojäille pääsystä, mutta on tyytyväinen saatuun jääaikalahjoitukseen, sillä se monipuolistaa liikuntatunteja.

  - Luistelu on kivaa vaihtelua, ja sitä saisi olla enemmänkin, toteavat tytöt.

  Puhumme tyttöjen kanssa vielä luistelussa huomioitavista turvallisuusasioista. He kertovat, että luistinten lisäksi liikuntakassiin pitää pakata kaulasuoja ja kypärä. Ilman niitä ei pääse jäälle.

  Tunnin lopuksi haetaan maalit paikoilleen ja vuorossa on ringetteä. Hyvin näyttää luistavan niin luistimet kuin ringetterengaskin.

  Lue lisää
 • 21/01/2020 - Nornickel Harjavalta
  Tietokonelahjoitus tukemaan Harjavallan lukiolaisten arkea

  Ensi syksynä Harjavallan lukion aloittavat saavat opintojensa ajaksi käyttöönsä kannettavat tietokoneet lahjoituksena Nornickeliltä ja Bolideniltä. Uusi yhteistyömuoto on merkittävä, sillä tietokone kulkee opiskelijoiden matkassa
  koko lukion ajan.

  Yhteistyösopimus yritysten ja Harjavallan lukion kesken on jo viides. Aiemminyhteistyö piti sisällään luonnontieteiden kirjojen hankkimisen lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Uusi tietokoneita koskeva sopimus
  allekirjoitettiin tiistaina 21.1.2020 ja se koskee syksyllä 2020 ja 2021 aloittavia lukiolaisia. Harjavallan lukiossa aloittaa vuosittain noin 30 oppilasta.

  - Tietokonelahjoitus on merkittävä panostus lukiolaisten sujuvaan oppimiseen ja laadukkaaseen opettamiseen. Yritysten kustantamat tietokoneet tarjoavat osaltaan opiskelijoille tasa-arvoiset lähtökohdat kaikissa oppiaineissa koko lukion ajan aina yo-kokeisiin asti. Lahjoituksen avulla tuetaan vahvasti opiskelijoiden digi- ja teknologiaosaamista, joka on tärkeä valttikortti jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden urapoluilla, kertoo Harjavallan yläkoulun ja lukion rehtori Sari Lukka.

  Boliden ja Nornickel tukevat paikallista koulutusta monin eri tavoin, muun muassa järjestämällä opetusta, opetusmateriaalien hankinnoilla, stipendeillä sekä yritysvierailuilla.

  - Lahjoituksen avulla haluamme olla tukemassa opiskelijoiden arkea ja Harjavallan vetovoimaisuutta. Teollisuus tarvitsee osaajia nyt ja jatkossakin. Haluamme kannustaa nuoria teknisen ja muiden alojen jatko-opintoihin, ja olla
  potentiaalisia työnantajia parhaille osaajille tulevaisuudessa, kertovat yritysten toimitusjohtajat Joni Hautojärvi ja Timo Rautalahti.

  Lisätietoja:
  Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050 384 3608
  Timo Rautalahti, toimitusjohtaja, Boliden Harjavalta, p. 050 598 7620
  Sari Lukka, rehtori, Harjavallan yläkoulu ja lukio, p. 044 4325 321


  Lue lisää
 • nikkelinjalostuksen ammattilaiset
  18/12/2019 - Nornickel Harjavalta
  Kesätyöntekijäksi nikkelinjalostukseen

  Nornickel Harjavalta


  Haemme noin 40:tä kesätyöntekijää eri työtehtäviin. Olemme kuudetta kesää mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjassa ja sitoutuneet noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita. Lue lisää kampanjasta ja käy poimimassa parhaat kesätyönhakuvinkit osoitteessa www.kesaduuni.org.


  Tuotannon kesätyöt

  Miltä kuulostaa kesätyöt nikkelinjalostuksen maailmanluokan huipulla? Haemme nyt vuosilomansijaisia tuotantoon touko-elokuulle 2020. Tarjolla on yhteensä 31 paikkaa tuleville prosessiteollisuuden osaajille. Arvostamme vastuullisuutta ja huolellisuutta. Tekniikan alan opinnot katsomme eduksi. Työt tuotannossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.


  Talouden kesätyöt

  Oletko tarkka numeroiden käsittelijä? Sanooko SAP sinulle mitään? Haemme talouteen kesäharjoittelijaa vuosilomansijaiseksi touko-elokuulle 2020. Korkeakouluopinnot katsotaan eduksi.


  Laboratorion kesätyöt

  Laboratorion kesätyöntekijänä pääset oppimaan metallurgian huippuosaajilta. Maailmanluokan prosessi-, raaka-aine- sekä tuotetutkimus ja kehitys ovat osa päivittäistä toimintaamme. Haemme kolmea kesätyöntekijää laboratorioomme vuosilomansijaisiksi touko-elokuulle 2020. Laboratorioalan koulutus katsotaan eduksi. Työt laboratoriossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.


  Tuotteiden toimituksen kesätyöt

  Sujuuko englanti? Miltä kuulostaisi kesä maailman suurimman nikkelintoimittajan toimitustiimissä? Haemme tuotteiden toimitustiimiimme kahta kesäharjoittelijaa vientiassistentin vuosilomansijaisiksi hoitamaan käytännön vientitoimintoja touko-elokuulle 2020.


  Lisätietoja: Rekrytointi-ilmoituksissa on rekrytoivien esimiesten yhteystiedot, ja heiltä voit tarvittaessa kysyä lisätietoja tehtävästä.

  Hae nyt, sillä käsittelemme hakemuksia ja täytämme tehtäviä jo hakuaikana heti sopivien henkilöiden löydyttyä. Sähköiseen hakemukseen pääset tästä linkistä. Kesähakumme päättyy 16.2.2020


  Lue lisää
 • 18/12/2019 - Hanna-Kaisa Koskinen, viestinnän asiantuntija
  Turvallisuuspäivillä prosessinhoitajan matkassa


  Lue lisää
 • 15/12/2019 - Pinja Kava
  Hyvä käytös mahdollisti kesätyöpaikan

  Nornickel Harjavalta


  Nimeni on Pinja Kava, olen kohta 16-vuotias ja syksyllä aloitan opiskelun Harjavallan lukiossa. Valmistuin siis juuri peruskoulusta, ja yhdeksännen luokan aikana Harjavallan Rotaryt järjestivät koulumme yhdeksäsluokkalaisille ”Tienaa käytöksellä kesätyöpaikka” -kilpailun, jonka kautta sain mahdollisuuden tulla kesätöihin kahdeksi viikoksi tänne Nornickelille.

  Yrityksen toiminta tullut tutuksi

  Nornickel on minulle ensimmäinen virallinen kesätyöpaikka. Odotinkin kovasti töiden alkua, koska en tiennyt millaista on työskennellä näin suuressa yrityksessä, enkä oikeastaan edes tiennyt paljoakaan eri ammateista täällä. Näiden kahden viikon ansiosta tiedän nyt paljon enemmän yrityksen toiminnasta ja eri työnkuvista, mitä täällä on. Tutustuin pääasiassa viestinnän asiantuntijan sekä johdon assistentin tehtäviin töissä ollessani. Sain myös osallistua muutamiin erilaisiin ja mielenkiintoisiin kokouksiin, joista opin lisää tietoa yrityksen toiminnasta.

  Paljon uutta oppia

  Olen saanut tehdä täällä paljon monipuolista sekä mielenkiintoista työtä. Jokainen päivä on ollut aina erilainen, ja joka päivä on oppinut paljon uutta. Olen ollut muun muassa mukana tekemässä viikkolehteä ja auttanut sen suunnittelussa. Olen saanut tehdä haastatteluja muista kesätyöntekijöistä ja olin myös mukana seuraamassa kuvauksia tehdasalueesta ratareportaasia varten.

  Paljon kiitoksia Nornickelille tästä mahdollisuudesta työskennellä täällä, sekä erityisesti kiitos viestinnän asiantuntijalle, jonka kanssa olen suurimman osan ajastani täällä viettänyt. Hänen avullaan olen saanut oppia paljon uutta viestinnästä sekä muusta yrityksen toiminnasta.

  Hauskat kahvitauot

  Kaikki työntekijät täällä ovat olleet todella mukavia, ja erityisesti mieleen ovat jääneet kaikki kahvitauot, jotka ovat olleet aina todella hauskoja ja piristäneet päivää mukavasti. Muilta työntekijöiltä on aina saanut apua, jos on ollut tarvetta. Kysymyksiin on aina saanut vastauksen, jos jotain asiaa ei välttämättä ymmärtänyt. Minusta on hienoa, että minua on kohdeltu samalla tavalla kuin muitakin työntekijöitä.

  Työkokemus auttaa tulevaisuuden pohdinnassa

  Olen todella kiitollinen, kun sain mahdollisuuden tulla tutustumaan työelämään tänne Nornickelille. Kokemus on antanut minulle monia uusia ideoita tulevaisuutta varten. On hienoa, kun nuorille annetaan mahdollisuuksia saada itselleen kesätöitä hyvän käytöksen avulla. Toivonkin, että mahdollisimman moni muukin nuori saisi tulla tutustumaan tänne kesätyön merkeissä, sillä työ antaa paljon uusia kokemuksia, joita ei välttämättä muista kesätyöpaikoista saa.

  Lue lisää
 • 15/12/2019 - Nornickel Harjavalta
  Oppisopimuskoulutus alkaa huhtikuussa – hae mukaan

  Nornickel Harjavalta


  Oletko kiinnostunut suorittamaan prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnot kolmessa vuodessa?Tarjoamme oppisopimusharjoittelijoille määräaikaisen työsuhteen prosessinhoitajana. Työ on vastuullista prosessin ja siihen liittyvien laitteiden ohjausta sekä valvontaa. 


  Haluamme, että sinulla on toisen asteen tutkinto, kokemusta teollisuudesta ja vuorotyöstä. Soveltuva tutkinto voi olla esimerkiksi prosessi-, kemian-, ja kunnossapito- tai sähköalalta.


  Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, halukkuutta sitoutua opintoihin ja aktiivista otetta työhön. Oppisopimuskoulutuksen menestyksekäs suorittaminen mahdollistaa vakituisen työsuhteen.


  Oppisopimuskoulutus alkaa huhtikuussa 2020Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antaa Winnovan prosessi- ja laboratorioalan koulutusvastaava Hanna Salminen, p. 044-455 8094, to 19.12. klo 9- 12, ma 30.12. klo 9-12 ja to 2.1.2020 klo 9-12.


  Järjestämme infotilaisuuden prosessinhoitajan tehtävistä tiistaina 7.1.2020 klo 16 Nornickel konttorilla Harjavallassa osoitteessa Torttilantie 21. Tervetuloa!


  Täytä hakemuksesi 12.1.2020 mennessä tästä linkistä.


  Lue lisää
 • 12/12/2019 - Timo Riihentupa
  Kokemäenjoesta tehdään kala-apajaa istutusten avulla – “Uskon ja toivon, että tulevaisuudessa sille ei kuitenkaan olisi tarvetta”

  Nornickel Harjavalta


  Nornickel Harjavalta istutti yhdessä Nakkilan seudun koskikalastajien kanssa Kokemäenjokeen toistatuhatta meritaimenta.


  Kuorma-auto hurisee Kokemäenjoen rannalla Nakkilassa.


  Auton perässä on iso säiliö, josta on johdettu paksu putki veden alle jokeen. Putkessa kulkee noin 1300 meritaimenta, jotka ovat matkalla uuteen elinympäristöön.


  Käynnissä on Kokemäenjoen kalaistutukset.


  Nornickel Harjavalta on yhteistyössä Nakkilan Kosket Ry:n kanssa istuttanut Kokemäenjokeen viime vuonna 10 000 lohenpoikasta ja sitä edeltävänä vuonna 3000 merilohta ja 7000 meritaimenta. Tänä vuonna istutus tehdään yhteistyössä Nakkilan seudun koskikalastajien kanssa, kun taas ensi vuodelle on suunnitteilla jälleen isompi istutusmäärä yhteistyössä Nakkilan Kosket Ry:n kanssa.


  – Istutuksilla on iso merkitys tälle joelle. Kokemäenjoki on Etelä-Suomen paras kalastusjoki, ja meritaimen sekä merilohi ovat kalastajille arvokkaita kaloja, kertoo Nakkilan seudun koskikalastajien Petri Harjula.


  – Tänne tuleekin näiden lajien perässä kalastajia koko Suomesta. Viime viikonloppuna täällä oli kalastajia Oulusta asti, hän lisää.


  Ilman vuosittaisia kalaistutuksia tilanne voisi kuitenkin olla toisenlainen. Jos meritaimenta tai merilohta ei istutettaisi, lajien tilanne Kokemäenjoessa olisi huomattavasti heikompi. Ainakaan niitä ei riittäisi kalastettavaksi.


  – Kokemäenjoessa on tiettyjä alueita, joissa meritaimen ja merilohi lisääntyvät luontaisesti, mutta syntyvyys on tällä hetkellä vielä pientä. Tarkkailun ja koekalastusten perusteella onkin selvinnyt, että istutuksilla on tällä hetkellä joen kalakannalle merkittävä vaikutus, kertoo ELY-keskuksen kalastusmestari Juhani Salmi.


  Kalaistutusten tärkein tavoite olisi varmistaa, ettei niitä tarvittaisi enää tulevaisuudessa. Esimerkiksi uhanalaiseksi luokiteltava meritaimen on Kokemäenjoessa luontainen kala, joka on polskinut joessa aina. Taimenkanta on kuitenkin huvennut vuosien mittaan, mikä johtuu vesistöjen pilaantumisesta, jokien patoamisesta sekä liiallisesta kalastuksesta. Salmi kutsuu Kokemäenjokea epäonnen joeksi, jota ovat viime vuosina koetelleet useammat ympäristöonnettomuudet. Nyt näyttää kuitenkin jälleen paremmalta.


  – Jotain kertoo nykytilanteesta se, että Kokemäenjoessa elää ja lisääntyy tällä hetkellä sekä meritaimenta että merilohta. Se on hyvä asia, mutta samalla tilanne ei ole kuitenkaan niin hyvä, etteikö lajeja pitäisi tukea.


  – Vielä lähivuosina meidän pitää istuttaa esimerkiksi meritaimenia. Uskon ja toivon, että tulevaisuudessa sille ei kuitenkaan olisi tarvetta, Salmi avaa.


  Muutaman minuutin päästä säiliöauton hurina loppuu, eikä putkessa ei näy enää liikettä. Noin 1300 taimenenpoikasta on onnistuneesti istutettu uuteen kotiinsa. Kun istutus on valmis, joenpinnalla näkyy värinää: taimenet tutustuvat uuteen elinympäristöönsä muutaman tunnin, minkä jälkeen ne lähtevät kohti merta. Siis ne, jotka eivät jää haukien leukaluiden väliin.


  – Haukien kutuaika on ohi ja ne ovat nälkäisinä. Moni joutuu hauen ruoaksi, mutta sellaista luonto on. Sille ei voi mitään, myöntää Petri Harjula. Näille samoille kulmille Nakkilaan meritaimenet palaavat tavallisesti vasta muutaman vuoden päästä kutemaan. Silloin taimenilla voi olla painoa jopa miltei kymmenen kiloa.


  – Sain hetki sitten täältä 8,4-kiloisen taimenen. On tosi harvinaista, että taimen kasvaa tuohon kokoluokkaan, Harjula päättää.


  Nornickel Harjavalta haluaa tukea Kokemäenjoen virkistyskäyttöä. Kalaistutuksien lisäksi Nornickel Harjavalta on mahdollistamassa esimerkiksi Nakkilan Kosket ry:n 2-vuotista Leader-hanketta, jonka puitteissa kalastusalueen palveluita parannetaan mm. lisäämällä jokivarteen laavuja tulipaikkoineen, kuivakäymälöitä, parkkipaikkoja, rappusia, veneramppeja ja polkuja.


  Lue lisää