Arvot ohjaamassa toimintaa

Arvomaailmamme ohjaa jokapäiväistä liiketoimintaamme sekä henkilöstömme työskentelyä. Arvot ohjaavat meitä kaikkia toimimaan yhdessä koko tuotantoketjun läpi ja auttavat reagoimaan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä erilaisten haasteiden edessä. 

 

Uskomme pitkäjänteiseen ja luottamusta herättävään toimintaan ja haluamme kehittää itseämme sekä ympäristöämme joka päivä.

Uuden oppiminen ja tietojen soveltaminen vanhaan opittuun on kaiken kehityksen ydin.

Lue lisää

Koko konsernin tuotantoketjun ohella kulkee yhtenäinen ja katkeamaton arvoketju, joka koostuu seuraavista arvoista:

ketjun kuvake

LUOTETTAVUUS

Ylläpidämme liiketoimintamme menestyvänä. Täytämme velvollisuutemme ja sitoumuksemme sekä toisillemme että sidosryhmillemme.

puun kuvake

VASTUULLISUUS

Työturvallisuus, työterveys ja ympäristöasiat sekä sääntöjen noudattaminen ovat toimintamme keskiössä.

kiertoa kuvaavat nuolet

KEHITTYMINEN

Sitoudumme pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja sopeudumme muuttuvaan toimintaympäristöön. Modernisoimme, kehitämme ja otamme käyttöön uusinta teknologiaa.

eteenpäin menevän nuolen kuvake

TEHOKKUUS

Teemme hyvää tulosta parhaiden käytäntöjen, uusimman teknologian ja pätevän henkilöstön avulla. Käytämme luonnonvaroja ympäristövaikutukset minimoiden.

Hammasratas

OSAAMINEN

Osaaminen merkitsee meille jatkuvaa kehitystä. Ammattimaiseen työskentelyyn kuuluu turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen.

henkilöiden kuvake

YHTEISTYÖ

Yhteistyö on tehtävien ratkaisua toisia kunnioittaen. Yhteistyömme perustuu avoimuuteen ja hyvään tiedonkulkuun.