Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen osa valmistuu

Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2023 aikana. Sen myötä nikkelin vuosittainen tuotantokapasiteettimme kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin. Nykyisen, voimassaolevan ympäristölupamme luparaja on 90 000 tonnia ja näin ollen se kattaa myös laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen tuotantokapasiteetin kasvun. Laajennusinvestointi vahvistaa suomalaista akkuekosysteemiä ja edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomeen. Nornickel Harjavalta sai laajennushankkeeseen investointitukea Business Finlandilta.

 

Nornickel Harjavallan vuoden 2022 tuotantomäärä oli 54 000 t nikkeliä. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljardia euroa ja liikevoittoa tehtiin 69,4 miljoonaa euroa. Suurimmat vientikohteemme olivat Eurooppa (43 % viennistämme) sekä Aasia (37 % viennistämme).

 

-  Laajennushankkeen lisäksi olemme investoineet merkittävästi nykyisten tuotantolaitosten käyttövarmuuteen. Ylläpitoinvestointeja tehdään vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. Ylläpitoinvestoinneilla pystymme kehittämään myös ympäristö- ja henkilöturvallisuutta tehtaillamme, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.  

 

Nornickel Harjavallan tuotannon hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävä fossiilinen energia ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla ja sähköenergia hankitaan CO2-vapaana. Jo tällä hetkellä tuotteiden hiilijalanjälki on alansa pienimpiä. Tuotantokapasiteetin kasvu ja tehdyt ylläpitoinvestoinnit tehostavat toimintaa ja pienentävät jatkossa tuotteiden hiilijalanjälkeä entisestään.

 

Laajennusinvestoinnin toinen vaihe on hankesuunnittelussa ja sen toteutusaikataulu selviää myöhemmin. Toisessa vaiheessa Nornickel Harjavallan tuotantokapasiteetin on suunniteltu nousevan yli 100 000 tonniin.