Vuoden 2024 sponsorointihaku on käynnissä

Vastuullinen yritys huomioi toiminnan vaikutukset myös yhteiskuntaan ja sen eri sidosryhmiin. Nornickel Harjavalta on sitoutunut kehittämään pääasiassa satakuntalaisten hyvinvointia.

 

Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Yrityksen vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50 % sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50 % alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia. 

 

Hakuaika vuoden 2024 sponsorointikohteille on nyt käynnissä. Hakemuksen voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä helmikuussa 2024. 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • Perustiedot yhteistyön kohteesta
  • Toiminnan tarkoitus ja lyhyt esittely
  • Yhteistyön tarjoama näkyvyys/vastine
  • Haettava tukisumma ja yhteistyön kesto
  • Yhteyshenkilö
  • Mahdolliset muut yhteistyökumppanit