Vuosihuoltomme 2024 toteutui turvallisesti

Vuosihuoltomme on saatu päätökseen ja laitokset on käynnistetty tuotantoon.

 

Tärkein tavoitteemme oli turvallinen vuosihuolto ja se toteutui hienosti. Turvallinen yhteinen työpaikka saavutettiin sekä oman henkilöstömme että kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme sitoutumisella jatkuvaan riskienarviointiin, ennakoiviin turvallisuustoimenpiteisiin sekä turvalliseen työskentelyyn.

 

Vuoden 2024 vuosihuollon yhtenä painopisteenä oli pölynhallinta, jonka havaittiinkin kehittyneen hyvälle tasolle. Päivittäisillä turvallisuuskierroksilla tehtiin enemmän positiivisia kuin puuttumista ja korjaamista vaativia havaintoja. Tästä voimme päätellä, että pitkäjänteinen kehitystyö yhdessä kumppaniemme ja palveluntoimittajiemme kanssa alkaa tuottaa tulosta. Kävimme työmailla hyviä keskusteluita ja saimme ajatuksia toimintamme edelleen kehittämiseen.

 

Vuosihuollon 2025 suunnittelu on jo aloitettu, mutta tärkein turvallisuustyö tapahtuu vuosihuoltojen välillä, joka päivä. Jatkamme turvallisuutemme kehittämistä yhteistyössä kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme kanssa mm. syksyn palveluntoimittajapäivässämme.

 

Kiitos kaikille vuosihuollossamme mukana olleille hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä!