Nornickel Harjavallan
historiaa on tehty jo
yli 60 vuotta

Organisaatiomme Satakunnassa on 60 toimintavuoden aikana kehittynyt alan maailmanluokan

menestyjäksi modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilökunnan ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta.

2020

Tuotantoennätyksiä vuosi toisensa perään. 

2017–2020

Nornickel Harjavalta integroitui osaksi maailmanlaajuista nikkelinjalostuksen arvoketju. 

 

Tehtaan tuotannossa saavutettiin 60 000 tonnin rajapyykki. Neljänä peräkkäisenä vuotena tuotantoennätys päivittyi uusiin lukemiin.  

2016

LNG vastaanottoaseman ja varastosäiliön rakennuttaminen Suurteollisuuspuistoon sekä siirtyminen vaiheittain pois raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytöstä.

2015–2016

Vuosina 2015–2016 investoitiin mittavasti, jotta tuotantokapasiteetti saatiin nostettua ja mukautettua NN-konsernin raaka-aineen käyttöön.

Biohöyrylaitoksen rakennuttaminen toteutettiin yhteistyössä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n kanssa. Höyrykattilalaitos korvaa osittain raskaan polttoöljyn käytön Suurteollisuuspuiston energian tuotannossa.

2014

Vuonna 2014 aloitettiin tuottamaan kobolttisulfaattia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti uudella, tarkoitukseen rakennetulla tuotantolinjalla. Investointeja ympäristöriskien parantamiseksi. Jäähdytysvesijärjestelmä muutettiin toisiokiertoon.

2009

Uusi toimisto- ja laboratoriorakennus valmistui Harjavallan Suurteollisuuspuiston länsilaidalle.

2008–2009

Vuosina 2008 ja 2009 Norilsk Nickel Harjavalta Oy investoi merkittävästi uusiin liuotus- ja liuospuhdistuslinjoihin Talvivaaran nikkelisulfidin tullessa mukaan raaka-ainepalettiin.

2007

Ajan myötä OMG erikoistui kobolttiin, ja keväällä 2007 yhtiö myi nikkelituotannon edelleen venäläiselle Norilsk Nickel -konsernille.

2000

Outokumpu päätti luopua kokonaan nikkelibisneksestä ja myi Harjavallan tehtaan amerikkalaiselle OM Groupille. Näin syntyi uusi yritys OMG Harjavalta Nickel Oy, joka ensi töikseen rakensi Harjavaltaan uuden kemikaalitehtaan. Nikkelikemikaaleja on valmistettu Harjavallassa vuodesta 2002.

TUOTANTOMÄÄRÄT

Vuonna 2000 saavutettiin 500 000 tonnin kokonaistuotantomäärä. Miljoonan tonnin täyttymistä juhlittiin vuonna 2010. Ensimmäinen 500 000 tonnia tehtiin siis 40 vuodessa, toinen kymmenessä.

1999

Yhtiö päätti keskittyä omaan ydinosaamiseensa, metallien valmistamiseen. Tukitoiminnot ulkoistettiin muiden yritysten hoidettaviksi, jolloin syntyi kokonaan uusi, kumppanuuteen perustuva verkottunut toimintamalli. Verkottumisen yhteydessä noin 350 henkilöä siirtyi kumppaniyritysten palvelukseen.

TUOTANTOMÄÄRÄT

Vuonna 1999 metallisen nikkelin tuotanto oli noussut jo yli 50 000 tonniin.

Vuonna 1995 metallisen nikkelin tuotevalikoimaan nikkelikatodin rinnalle tuli uusi tuote: nikkelibriketit.

1993–1996

Noin 1,5 miljardia markkaa maksanut Harjavalta-projekti oli yksi historian suurimmista konsernissa toteutetuista investoinneista. Projektin tuloksena nikkelin tuotanto kaksinkertaistui ja kuparin tuotanto lisääntyi yli puolitoistakertaiseksi yhden vuoden aikana.

Harjavalta-projektin ansiosta päästöt ympäristöön pienenivät oleellisesti, ja yhtiö nousi ympäristösuorituskyvyltään parhaimpien sulattojen joukkoon maailmassa. Projektin näkyväksi maamerkiksi kohosi uusi 140 metriä korkea piippu.

1990

Osana Outokumpu-konsernin yhtiöittämisprojektia kupari-nikkeliryhmästä muodostettiin yhtiö nimeltä Outokumpu Harjavalta Metals Oy, joka aloitti toimintansa 1.1.1990. Vuosikymmenen alussa tehtiin uusia strategiasuunnitelmia nikkeli- ja kuparituotannon laajentamiseksi.

1989

Tehtaiden jätevesien puhdistuksien laajennus ja tehostaminen toteutettiin oman jätevedenpuhdistamon rakentamisella.

TUOTANTOMÄÄRÄT

Tehtaan historian ensimmäinen 100 000 tonnia tuotettua nikkeliä tuli täyteen vuonna 1980.

Vuonna 1986 saavutettiin jälleen uusivuosituotantoennätys, 18 000 tonnia.

1981–82

Vuosikymmenen alussa suoritettiin tehtaan laajennus- ja uudistusprojekti. Nikkelituotantoa laajennettiin edelleen ja kolmas elektrolyysihalli kasvatti tehdasta 204-metriseksi.

1970–72

Nikkelimarkkinoiden myönteisen kehityksen ja hyvän raaka-ainetilanteen ansiosta vuosikymmenten vaihteessa aloitettiin laajennusohjelma: elektrolyysihalli sai seurakseen toisen, minkä jälkeen nikkelialtaita oli jo 88 kappaletta. Vanha tehdas kasvoi 108 metristä 162-metriseksi.

TUOTANTOMÄÄRÄT

Vuosina 1970–72 aikana noustiin 10 000 tonnin vuosituotantoon. Vuosikymmenen lopulla päästiin jo lähes 13 000 tonniin.

1957–64

Ensimmäinen valvomo valmistui 1962. Alkuvuosina koko tuotannon prosessi tapahtui yhdessä ja samassa rakennuksessa. Ensimmäinen laajennus toteutettiin 1964, jolloin nikkelin leikkaus, pakkaus ja varastointi siirrettiin omaan erilliseen rakennukseensa.

TUOTANTOMÄÄRÄT

Alkuperäistä 2 500 tonnin vuosituotantotavoitetta lähestyttiin jo 1962, ja ensimmäisen viisivuotisen käyntijakson lopussa 1964 vuosituotanto oli miltei 3 000 tonnia. Vuosikymmenen loppupuolella saavutettiin jo yli 3 700 tonnin vuosituotanto.

1959–1960

Nikkelitehtaan harjannostajaisia Harjavallassa vietettiin 6.8.1959. Tehtaan tuotannon aloittamisen syntymäpäivänä pidetään toukokuun neljättä päivää vuonna 1960, jolloin elektrolyysialtaat kytkettiin sähkövirtapiiriin. Tällöin nikkeli alkoi ensimmäistä kertaa kasvaa metalliksi katodien päälle.

1957

Kotalahden nikkelimalmin löytyminen 1950-luvulla johti Outokumpu-yhtiössä kaivoksen aloittamispäätökseen, joka tehtiin heinäkuussa 1957.