Ympäristöasiat tärkeysjärjestyksen
huipulla

Vastuullisuus merkitsee meille jatkuvaa ympäristökuormituksen tarkkailua ja aktiivista pyrkimystä sen pienentämiseen.  

Nornickel Harjavallan tavoitteena on jatkuvasti lisätä energiatehokkuutta ja kehittää jätteiden kierrätystä. Lisäksi olemme sitoutuneet tarkkailemaan ympäristöpäästöjämme, vähentämään ilma- ja vesikuormitusta sekä minimoimaan häiriötekijöitä. 

Lue lisää

Kehitystyön kärjessä

Olemme korvanneet raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytön nesteytetyllä maakaasulla ja bioenergialla. Vuonna 2016 käyttöön otettu höyrykattilalaitos vähentää merkittävästi fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.


Tehokas raaka-aineen hyödyntäminen auttaa vähentämään prosessissa syntyvää jätettä. Otamme koboltin ja nikkelin lisäksi talteen muitakin tuotteeksi jalostettavia metalleja, kuten kuparia ja erilaisia jalometalleja. 

Prosessipoisteista rautasakka on suurin läjitettävä jäte, jolle ei ole toistaiseksi löydetty hyötykäyttöä.

Osallistumme vuosittain erilaisiin ympäristötutkimuksiin ja - selvityksiin, joissa selvitetään ympäristön nykytilaa ja  toimintamme ympäristövaikutuksia mm. veteen, ilmaan ja kasvillisuuteen.