Vahva panostus tutkimukseen sekä prosessi- ja tuotekehitykseen on Nornickelin keskeinen tulevaisuudentakuu.

Asetamme pitkälle yltäviä tavoitteita ja sopeudumme alati muuttuvaan toimintaympäristöön.


Tuotantoprosessien tehokkuuden ylläpitäminen, prosessien taloudellisuuden parantaminen ja ympäristöystävällisen tuotannon varmistaminen edellyttävät jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Kemian ja metallurgian ammattilaiset työskentelevät tutkimusosastollamme entistä toimivampien ratkaisujen löytämiseksi ja nikkelin hyödyntämiseksi.

Modernisoimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Tutkimusryhmät tekevät lisäksi yhteistyötä konsernin muiden tutkimus- ja kehitysryhmien sekä teknisen asiakaspalvelutiimin kanssa. Tieto asiakkaiden tarpeista ohjaa kehitystyötä. Asiakkaiden antama palaute on tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä. Käytännön palautteen avulla on mahdollista kehittää ja jalostaa tuotteita, sekä tehdä niistä entistäkin paremmin tarpeeseen sopivia.