Vastuullisuus käytännössä

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n eettiset säännöt ja toimintatapaohjeet edellyttävät kaikilta yhtiön palveluksessa olevilta muun muassa:

  • yhtiön edun mukaista toimintaa tilanteissa, jotka voivat johtaa välittömiin tai epäsuoriin eturistiriitoihin;

  • pidättäytymistä asiaankuulumattomien etujen antamisesta ja pyytämisestä;

  • lakien, säännösten ja viranomaismääräysten noudattamista; sekä

  • rehtiä ja luottamuksen arvoista menettelyä.

“Noudatamme nollatoleranssia lahjontaa, korruptiota ja muuta epäeettistä vaikuttamista kohtaan.”

– Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja

 

Toimimme vastuullisuuslupauksen mukaisesti ja ylläpidämme ilmoituskanavaa (whistleblowing), jonka kautta Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n työntekijöillä ja sidosryhmillä on mahdollista ilmoittaa epäeettisestä käytöksestä tai väärinkäytöksestä luottamuksellisesti.

 

Ilmoituskanavaan tästä! 

 

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste