Hyvää maailman ympäristöpäivää

Ympäristöasiat ovat organisaatiomme tärkeysjärjestyksen huipulla. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Tavoitteenamme on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Lisäksi olemme sitoutuneet ympäristöpäästöjen seurantaan, ilma- ja vesistörasitusten vähentämiseen ja häiriötilanteiden minimointiin.

Olemme osallistuneet maailmanlaajuisen Nikkeli-instituutin toteuttamaan nikkelituotteiden elinkaariarviointiin vuodesta 2007 alkaen. Osana arviointia on selvitetty myös Harjavallassa tuotetun nikkelisulfaatin hiilijalanjälki, joka on yksi maailman alhaisimpia.

Nikkelisulfaatin alhaiseen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käyttämämme energiantuotantotavat sekä raaka-aineet. Olemme ottaneet käyttöön uusiutuvia energiamuotoja ja luopuneet raskaan ja kevyen polttoöljyn käytöstä. Energia saadaan nykyisin hiilivapaasti biohöyrylaitoksesta sekä teollisuusalueen sekundäärienergiasta.

Hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon kaikki prosessivaiheet kaivoksesta valmiiksi tuotteiksi. Kaivos-, sulatus- ja rikastusprosessit tapahtuvat konsernin muissa toimipisteissä. Harjavallassa on nikkelinjalostusprosessi.

Hiilineutraalia tuotannon kasvua sähköautojen akkumarkkinoille

Lisäämme tuotantokapasiteettiamme Harjavallassa. Tuotannon kasvulla vastaamme vastuullisesti tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa. Vuoteen 2026 mennessä tuotantomme kasvaa nykyisestä 65 000 tonnista yli 100 000 tonniin. Kasvu tapahtuu hiilineutraalisti nykyisellä ympäristöluvalla. Kasvattaessamme tuotantoa tulee myös tuotteidemme yksikkö hiilijalanjälki laskemaan entisestään.

Kierrätys on tärkeä osa kestävää akkuteollisuuden arvoketjua. Metalleja pystytään kierrättämään lähes loputtomasti ja kehitämmekin jatkuvasti kierrätysratkaisuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ratkaisuilla voidaan palauttaa käytettyjen akkujen nikkeli ja koboltti takaisin akkujen jalostusketjuun uudelleenhyödynnettäväksi. Myös kierrätys vähentää entisestään valmistettujen tuotteidemme hiilijalanjälkeä.

*Life Cycle Assessment of Nickel Products, Nickel Institute