Yhteistyötä ja hyvinvointia Satakunnalle

Vastuullinen yritys huomioi toiminnan vaikutukset myös yhteiskuntaan ja sen eri sidosryhmiin. Nornickel Harjavalta on sitoutunut kehittämään pääasiassa satakuntalaisten hyvinvointia. 

 

Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Yrityksen vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50 % sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50 % alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia. Lue oheisesta linkistä lisää sponsoroinnista. 

Oppilaitosyhteistyöllä herätetään kiinnostus tulevaisuuden ammattiin

Oppilaitosyhteistyöllämme on pitkät perinteet. Sen tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten innostus luonnontieteellisiä aloja kohtaan. Tarjoamme eri koulutusasteiden opiskelijoille tietoa erilaisista työtehtävistä ja työelämästä.

Vierailemme oppilaitoksissa ja vastavuoroisesti meillä käy paljon oppilasryhmiä tutustumassa yrityksen toimintaan.

”Oppilaitosyhteistyön avulla haluamme tukea tutkimustyötä ja koulutusta.”

Akateeminen yhteistyö innovaatioiden lähteenä

Ammatillisen huippuosaamisen tukeminen on tärkeä osa Nornickel Harjavallan vastuullista yritystoimintaa. Yhteistyön avulla rakennamme yritys- ja työnantajamielikuvaa sekä edesautamme kouluttamaan työntekijöitä tulevaisuuden tarpeisiin.


Teetämme vuosittain ammattikorkeakouluilla useita insinööritöitä esimerkiksi prosessi- ja kemiantekniikkaan liittyen.

Insinööri- ja diplomitöiden lisäksi tutkimusyhteistyötä tehdään eri yliopistojen kanssa. Nornickel Harjavalta voi toimia hankkeiden osarahoittajana. Oletko kiinnostunut oppilaitos- tai akateemisesta yhteistyöstä Nornickel Harjavallan kanssa?

Sponsorointikohteiden hakuaika

Teemme päätökset sponsorointikohteistamme keskitetysti vuosittain. Viimeinen hakupäivämäärä vuoden 2024 tukikohteille on 31.12.2023. 

Toteutuneista yhteistyösopimuksista tehdään kirjallinen sponsorointisopimus molemmille osapuolille. Yhteistyökumppanimme tulee jakaa yhteinen arvomaailma vastuullisena ja yhteisön hyvinvointia tukevana toimijana.

Sponsorointituen hakeminen

Sponsorointitukea haetaan lähettämällä hakemus sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä helmikuussa 2024.


Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • Perustiedot yhteistyön kohteesta

  • Toiminnan tarkoitus ja lyhyt esittely

  • Yhteistyön tarjoama näkyvyys/vastine

  • Haettava tukisumma ja yhteistyön kesto

  • Yhteyshenkilö

  • Mahdolliset muut yhteistyökumppanit