Haemme palvelukseemme laboratoriopäällikköä

Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

 

Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja nykyisen henkilön siirtyessä yrityksen sisällä uuteen tehtävään haemme laboratoriopäällikköä. Laboratoriopäällikkö vastaa analyysi- ja kokeelliset tutkimuspalvelut organisaatiosta, jossa on myös näytteenvalmistus. Laboratoriopäällikkö on esihenkilönä kahdelle kemistille, joilla on alaisia yhteensä yli 20. Tehtävässä raportoit EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

Laboratoriopäällikön vastuualueet:

  • vastaa analyysipalveluiden ja kokeellisten tutkimuspalveluiden tuottamisesta organisaation eri toiminnoille
  • vastaa osaston asetettujen toiminnollisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
  • vastaa osaston johtamisesta, työturvallisuudesta ja esihenkilötyöstä yhdessä osaston kemistien kanssa
  • vastaa osaston käyttöbudjetista ja valvoo sen toteutumista
    osallistuu investointiesitysten tekemiseen ja osallistuu uusien investointien toteutukseen
  • ylläpitää laboratoriotoimintojen jatkuvaa kehitystä

Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laboratoriopaallikko/mXPOVo