Uusi kiertotalousvoimalaitos Harjavaltaan

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tekee parhaillaan selvitystä uuden rinnakkaispolttolaitoksen rakentamiseksi Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Nornickel Harjavallan kanssa.
Laitos on valmistuessaan Harjavallassa ensimmäinen voimalaitos, jonka energialähteenä käytetään muutoin kierrätyksessä hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätepolttoainejakeita, kuten SRF-polttoainetta.

– Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen vähentäminen, primäärienergian säästäminen ja samalla paikallisen yhteistyön ja työllisyyden tukeminen, kertoo hanketta johtava STEPin myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko.

Muun muassa kaupan ja teollisuuden aloilla syntyvää, materiaalina kierrätettäväksi kelpaamatonta SRF-jaetta on tähän asti kuljetettu Satakunnasta kaatopaikoille tai polttolaitoksiin pitkien matkojen päähän. Uusi rinnakkaispolttolaitos
vähentää logistiikasta syntyviä päästöjä ja on myös kustannustehokas käsittelyratkaisu jäteyhtiöille.

– Tarkoituksenamme on kerätä kierrätysaines Satakunnasta ja lähiseudulta. Myös voimalaitoksen tuottaman energian loppukäyttäjät ovat satakuntalaisia toimijoita.

Satakuntalainen energia korvaa fossiilisia polttoaineita
Valmistuessaan voimalaitos tulee täydentämään Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueen yritysten energiantarvetta ja korvaamaan neitseellisiä ostopolttoaineita. Suurin kierrätysenergian käyttäjä tulee olemaan Nornickel Harjavalta.

– Haemme jatkuvasti keinoja vähentää ympäristökuormitusta, ja suurin osa käyttämästämme energiasta onkin uusiutuvaa energiaa. Uusi voimalaitos mahdollistaa kokonaan fossiilisista polttoaineista luopumisen, Nornickel Harjavalta toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoo.

Nykyisen biohöyryvoimalaitoksen viereen kaavailtu rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan teholtaan noin 30 megawattia.

Hanke halutaan käynnistää ripeästi
Rinnakkaispolttolaitoksen esisuunnitteluprosessi käynnistetään keväällä 2020. Prosessin tavoitteena on ympäristölupahakemuksen jättäminen vuoden loppuun mennessä. Kokko arvioi, että uuden laitoksen kaupallinen käyttö voisi alkaa jo vuosien 2023–2024 aikana.

– Rinnakkaispolttolaitos tulee olemaan tehokas, vähäpäästöinen ja ympäristöystävällinen. Haluamme kehittää Suomen energiateollisuutta entistä kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan, Antti Kokko ynnää.


Lisätietoja:

Antti Kokko,

Head of Development and Sales
Suomen Teollisuuden Energia – STEP Oy
antti.kokko@stepenergy.fi
044 701 2350
www.stepenergy.fi


Joni Hautojärvi

Toimitusjohtaja
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
joni.hautojärvi@nornickel.fi
050 384 3608