Suomalainen akkuteollisuus tiivistää yhteistyötään

Nornickel, Fortum ja BASF allekirjoittivat akkujen kierrätystä koskevan aiesopimuksen


Ludwigshafen, Saksa, ja Harjavalta, Suomi – Nornickel, Fortum ja BASF ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen sähköajoneuvomarkkinoita palvelevan akkukierrätysklusterin rakentumisesta Harjavaltaan. Järjestely mahdollistaisi
käytetyistä akuista saatavien kriittisten metallien suljetun kierron ja uudelleenkäytön.

Kierrätettävistä akuista peräisin olevien metallien käyttö akkumateriaalina vähentää merkittävästi sähköajoneuvotuotannon CO2-päästöjä. CO2-päästöt vähenevät entisestään, jos Suomessa kierrätysprosessissa käytetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä.

”Litiumioniakuissa käytettävien arvometallien kierrätys vähentää sähköautojen akkujen ympäristövaikutusta, koska pystymme kierrättämään kobolttia, nikkeliä ja muita kriittisiä metalleja aiempaa reilusti kattavammin. Hankittuamme suomalaisen kasvuyhtiö Crisolteqin, joka on erikoistunut alhaisen CO2 tason hydrometallurgiseen prosessointiin, voimme nyt ylpeänä todeta, että Fortum pystyy lisäämään litiumioniakkujen sisältämien arvokkaiden materiaalien
talteenottoastetta 50 prosentista vähintään 80 prosenttiin”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer.

BASF:n tarkoituksena on hyödyntää yhteistyöyritysten tuottamia kierrätysmateriaaleja Harjavallan akkumetalleja tuottavassa laitoksessaan.

”Akkumateriaalien ja kierrätyksen yhdistäminen mahdollistaa materiaalien suljetun kierron”, Tim Ingle, BASF:n arvometallien jalostamisesta ja kemikaalien ja akkujen kierrätyksestä vastaava johtaja, kertoo.

”Vauhditamme sähköistymistä tuottamalla korkean energiatiheyden akkumateriaaleja sekä ratkaisuja tehokkaaseen litiumin talteenottoon akkujen kierrätyksessä.”

Osapuolet pyrkivät edistämään vastuullisesti tuotettujen kierrätettyjen raaka-aineiden tuotantoa ja käyttöä akkumarkkinoilla.

”Modernin kierrätyslaitoksen sijainti Nornickelin Harjavallan läheisyydessä vahvistaisi entisestään asemaamme yhtenä maailman vastuullisimmista nikkelijalostamoista. Asetelma on ihanteellinen kahden
tärkeimmän litiumioniakuissa käytettävän metallin kestävää kierrätystä ajatellen. Kierrätysratkaisujen kehittäminen ei ainoastaan tue Nornickelin CO2-jalanjäljen pienentämisstrategiaa ja vastuullisuutta, vaan se on myös välttämätöntä, jotta sähköajoneuvoalalle kriittisten metallien kasvava kysyntä saadaan tyydytettyä”, kertoo Nornickelin Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Median tiedustelut:


Nornickel
Joni Hautojärvi
Toimitusjohtaja
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Puhelinnumero: 050 384 3608
joni.hautojarvi@nornickel.fi


Fortum
Tero Holländer
Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja
Puhelinnumero: 040 861 5071
tero.Hollander@fortum.com

BASF
Sarah Engeßer
Viestintäasiantuntija
BASF SE
Puhelinnumero: +49 621 60-79819
sarah.engesser@basf.com
Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019
liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli
CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. https://www.fortum.com/batterysolutions

BASF:n katalysaattoridivisioona

BASF:n katalysaattoridivisioona on maailman johtava ympäristö- ja
prosessikatalysaattoreiden toimittaja. Konsernin erityisosaamista on kehittää
teknologiaa, joka suojelee hengitysilmaamme, tuottaa polttoaineita ja varmistaa
monien kemikaalien, muovien ja muiden tuotteiden, kuten edistyksellisten
akkumateriaalien, tehokkaan tuotannon. BASF:n katalysaattoridivisioona
hyödyntää alan johtavia R&D-alustoja, innovaatioita ja syvällistä arvo- ja
perusmetalliosaamista ja näin kehittää ainutlaatuisia asiakaskohtaisia
ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita menestymään. Lisätietoa BASF:n
katalysaattoridivisioonasta osoitteessa www.catalysts.basf.com.

BASF

BASF:llä luomme kemiaa kestävää tulevaisuutta varten. Yhdistämme
taloudellisen menestyksen ympäristönsuojeluun ja yhteiskuntavastuuseen.
BASF-konsernin noin 117 000 työntekijää haluavat työllään auttaa asiakkaita
menestymään monilla sektoreilla ja lukemattomissa maissa. Tuotevalikoimamme
on jaettu kuuteen segmenttiin: Chemicals, Materials, Industrial Solutions,
Surface Technologies, Nutrition & Care ja Agricultural Solutions. Vuonna 2019 BASF:n liikevaihto oli
noin 59 miljardia euroa. BASF:n osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtin
pörssissä (BAS) ja Yhdysvalloissa ADR-talletustodistuksina (BASFY). Lisätietoa www.basf.com.