Uratarinat

Nornickel Harjavallan ammattilaisten kirjo on laaja, eikä yksikään urapolku ole samanlainen. Tässä pääsevät ääneen työntekijämme, joista jokaisella on oma tarina kerrottavanaan.

Virginie Suhonen: Harjavalta avasi uudet mahdollisuudet

Virginie tuli taloon vuonna 2007, jolloin Nornickel oli juuri ostanut Harjavallan jalostamon. Hän on työskennellyt Nornickel Harjavallassa tutkijana, mutta hoiti myös vajaan vuoden verran liuottamon käyttöpäällikön tehtäviä äitiysloman sijaisena. Ranskassa syntynyt ja siellä insinööriksi opiskellut Virginie valmistui kemian lisensiaatiksi Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta vuonna 2001. Valmistumisen jälkeen hän aloitti tutkijana OMG:n tehtailla Kokkolassa, josta siirtyi Nornickel Harjavaltaan syksyllä 2007.

”Olin jo Kokkolassa OMG:llä työskennellessäni tehnyt yhteistyötä silloin vielä samaan konserniin kuuluneen Harjavallan tutkimusryhmän kanssa. Harjavallassa aloitin tutkijana ensin elektrolyysissä ja sitten liuottamolla. Olen käytännössä samoissa tehtävissä edelleen”, Virginie sanoo ja jatkaa, että vaikka kokemusta onkin kertynyt vuosien aikana erittäin paljon, joka päivä oppii aina jotain uutta.

Virpi Heikkinen: Vastuuta osaston johdossa

Virpi aloitti Nornickel Harjavallassa liuottamon prosessi-insinöörinä vuonna 2008. Pari vuotta myöhemmin hän siirtyi saman osaston käyttöpäällikön tehtäviin.

Oulusta vuonna 2006 prosessitekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Virpi haki Harjavaltaan koulustaan vastaaviin tehtäviin. Ennen aloittamistaan Nornickel Harjavallan prosessi-insinöörinä hän työskenteli reilun vuoden Valmetin Uudenkaupungin tehtailla.

”Kun tulin tehtävään talon ulkopuolelta, vei luonnollisesti aikansa oppia tuntemaan oman osastonsa prosessit sekä kaikki sen ympärillä olevat toiminnot. Pari vuotta myöhemmin minulle tarjoutui mahdollisuus urakehitykseen. Työtehtävät vaihtuivat liuottamon prosessi-insinööristä saman osaston käyttöpäälliköksi. Työtehtävässä on tullut vastaan hyvin paljon sellaisia asioita, joita en ollut prosessi-insinöörinä kohdannut. Haasteellisista ajoista huolimatta olen ollut tyytyväinen kehittymismahdollisuuksiin.”

Juha-Matti Painokallio: Muutokset tuovat haastetta

Juha-Matti on työskennellyt Nornickel Harjavallassa liuottamon prosessinhoitajana jo lähes kymmenen vuotta. Hän on tutustunut myös päävalvomon tehtäviin, mikä on laajentanut prosessinäkökulmaa entisestään.

Prosessinhoitajan perustutkinnon pohjalta Juha-Matti haki Harjavaltaan kemianteollisuuden ammattitutkinnon kolmen vuoden mittaiseen oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimusajan jälkeen hän siirtyi yrityksen palkkalistoille vakituisesti.

Juha-Matti sanoo, että vuosien mittaan toiminta on kehittynyt huomattavasti. Se näkyy erityisesti kentällä käytettävässä laitekannassa. Myös raaka-ainemuutokset ovat tuoneet mukanaan haasteita.

Markus Maijala: Kasvu työnjohtajaksi

Markus on aloittanut Nornickel Harjavallan palveluksessa kesätyöntekijänä vuonna 2007. Neljän kesän ajan Markus ehti tehdä niin prosessihoitajan kuin työnjohdon sijaisuuksia, kunnes hänet palkattiin pelkistämöön vuorotyönjohtajaksi vuonna 2010.

Koulutukseltaan Markus on sähkötekniikan insinööri. Työ Nornickelillä ei käytännössä vastaa koulutusta, mutta jokainen päivä on opettanut alasta ja prosesseista uutta. ”Koulu on antanut pohjan, mutta mistään ei varsinaisesti tule suoraan valmista työntekijää näihin prosesseihin.

Työn, hyvän perehdytyksen ja työkavereiden opastuksen kautta olen päässyt tehtäviin kiinni. Paljon olen oppinut, mutta paljon on vielä opittavaa. Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin.”

Markuksen vuorossa on tällä hetkellä vakituisena seitsemän henkilöä. Raaka-ainepohjan muutos ei sinänsä ole vaikuttanut perustyöhön, mutta oman haasteensa asettaa kovempi tuotantotahti. Se vaatii tarkkaavaisuutta ja turhien tuotantokatkosten välttämistä.

Nikolay Kuznetsov: Henkilökohtainen kehitys toi Norilskista Harjavaltaan

Nikolay Kuznetsov on työskennellyt Nornickel-konsernissa kahdeksan vuoden ajan. Hän aloitti Norilskin nikkelitehtaan sulatossa, josta siirtyi Nadezhdan tehtaalle. Harjavaltaan Nikolay saapui ensimmäisen kerran vuonna 2009 opiskelijan roolissa, mutta tykästyi paikkaan niin paljon, että halusi töihin Harjavaltaan.

Nikolay on kotoisin Norilskin kaupungista, Venäjältä. Nikolay opiskeli Norilskin kaupungin teollisessa instituutissa, josta hän valmistui metallurgian insinööriksi vuonna 2010. Lisäksi Nikolay viimeisteli opinnot maisteritutkinnolla samassa yliopistossa. Tällä hetkellä Nikolay toimii tuotantoinsinöörinä.

Hänen päätehtäviinsä kuuluvat kaikkien tuotantoyksikköjen ominaiskulutusten ja yksikkökustannusten raportointi. ”Työ on erittäin mielenkiintoista ja täällä on mukavat työtoverit”.

Nikolay kertoo suurimmaksi haasteekseen työkulttuurien väliset erot maiden välillä. Suomalaisessa kulttuurissa hän painottaa erityisesti oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta ja organisointikykyä. Nikolay työskentelee tiiviisti kahden kulttuurin välissä ja kokee vastuukseen hyvin suhteiden ylläpitämisen molempiin suuntiin.