Ammattiesittelyvideot

Nornickel Harjavallan ammattilaiset kertovat videoilla työstään.

Tutkimusinsinööristä tuotanto-osaston käyttöpäälliköksi

Uran aikana Kalle on jo ehtinyt toimia sekä kemikaalitehtaan että elektrolyysin tutkimusinsinöörinä. Vuoden 2016 alusta hän siirtyi tutkimus- ja kehitysyksiköstä tuotannon puolelle elektrolyysin käyttöpäälliköksi.

Oppisopimuksella uusi ammatti, prosessinhoitaja Nornickelillä

Pilvi aloitti vuonna 2015 alkaneessa oppisopimusryhmässä. Pilvi kuvailee prosessinhoitajan työn olevan vaihtelevaa, ja se muodostuu sekä prosessin valvonnasta näyttöpäätteiden kautta että kentällä tapahtuvasta työstä. Koulutus antoi hyvät perustiedot pärjätä työssä, mutta lopullinen prosessin oppiminen tapahtuu itse työssä, Pilvi kertoo.

Kemiantekniikan DI Nornickelillä tutkimusinsinöörinä

Henna työskentelee tutkimus ja kehitys -osastolla tutkimusinsinöörinä, jossa hänen työnsä on prosessi- ja tuotekehitystä. Tutkimus ja kehitys on sitä, että halutaan tehdä asioita paremmin ja halutaan kehittää meidän omaa toimintaa. Prosessikehityksen tavoitteena on saada meidän prosessit toimimaan taloudellisemmin ja ympäristöystävällisemmin, Henna kertoo.

Kemiantekniikan AMK insinööri Nornickelillä nikkelin valmistuksessa

Prosessinhoitajan tehtävistä vuoroinsinööriksi edenneen Tuomaksen työ on varmistaa prosessin toimivuus sekä tuotteiden laatu. Työssä tehdään yhteistyötä prosessihenkilöstön sekä kunnossapidon kanssa.

Oppisopimuksella prosessinhoitajaksi Nornickelille

Nornickel Harjavallan prosessinhoitajien väylä vakituiseen työsuhteeseen on oppisopimuskoulutuksen kautta. Oppisopimuskoulutus on kolmivuotinen, jona aikana harjoittelijat suorittavat töidensä ohessa prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon. Prosessinhoitajien tehtäviin kuuluu muun muassa prosessin ohjaus ja valvonta sekä näytteenotto. Prosessinhoitajia työskentelee neljällä eri tuotanto-osastolla ja he tekevät vuorotyötä.