Suurteollisuuspuistossa valmistaudutaan vuosihuoltoihin erityisjärjestelyin

Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan vuosihuollot käynnistyvät elokuun puolivälissä Suurteollisuuspuistossa poikkeuksellisin järjestelyin yhteiskunnassa vallitsevan tartuntatautitilanteen takia. 


Tänä vuonna sekä Bolidenin että Nornickelin vuosihuollot ovat laajuudeltaan pieniä ja vuosihuoltoihin osallistuu edellisvuotta vähemmän urakoitsijoita. Molempien yritysten vuosihuoltoihin osallistuu ulkopuolisia toimijoita, joista valtaosa tulee Satakunnan alueelta ja lähiseuduilta. Vuosihuoltoihin saapuu erityisosaajia myös ulkomailta. Kaikki ulkomailta vuosihuoltoon saapuvat testataan koronaviruksen varalta, eikä rajavalvonnan alaisista maista tulla vuosihuoltoihin viranomaissuositusten mukaisesti ilman 14 vuorokauden karanteenia.

Vuosihuollon aikaiset poikkeusjärjestelyt koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Suurteollisuuspuiston toimijoiden kesken. Varotoimenpiteissä on konsultoitu Suurteollisuuspuiston työterveysaseman asiantuntijoita sekä viranomaisia, kuten muun muassa Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikköä. Lisäksi käytännöissä on otettu huomioon Suomen hallituksen yleiset linjaukset sekä THL:n suositukset.

- Vuosihuoltoihin on tehty järjestelyjä, joilla pyritään pitämään henkilömäärät alhaisina eri tiloissa. Isojen väkijoukkojen ja lähikontaktien syntymistä vältetään muun muassa hajauttamalla töitä eri ajankohtiin sekä järjestämällä turvallisuuskoulutukset verkkokoulutuksina luokkahuonekoulutusten sijaan. Ruokailupaikkoja on hajautettu sekä sosiaalitiloja on normaalia enemmän käytössä ja niissä oleskelun aikaa ja henkilömäärää on rajoitettu, kertovat
Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavallan toimitusjohtajat Timo Rautalahti ja Joni Hautojärvi esimerkkeinä erityisjärjestelyistä.

- Lisäksi siivouksia on tehostettu ja kaikkia alueella työskenteleviä on ohjeistettu hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta, turvaväleistä sekä siitä, että töihin tullaan ainoastaan terveinä, jatkavat Hautojärvi ja Rautalahti.

Bolidenillä ja Nornickelillä seurataan tiiviisti pandemiatilannetta ja tehdasalueen toimijoiden yhteisen ryhmän lisäksi molemmilla yrityksillä on varautumisryhmät, joissa tarvittaessa mukautetaan varotoimenpiteitä.

VUOSIHUOLLOT SUURTEOLLISUUSPUISTOSSA 2020:
· Vuosihuoltojen aikaisilla huoltotöillä varmistetaan tuotantolaitosten käytettävyys ja turvallisuus.
· Vuosihuollot siirrettiin poikkeusolojen takia toukokuulta elokuulle.
· Bolidenin vuosihuolto: 12.–3.9.2020
· Nornickelin vuosihuolto: 18.–30.8.2020
· Pääpaino kunnossapito- ja tuotannon puhdistustöissä

Lisätietoja:
· Boliden Harjavallan toimitusjohtaja, Timo Rautalahti, p. 050 598 7620
· Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja, Joni Hautojärvi, p. 050 384 3608