Nikkelijalostuksen maailmanluokan
asiantuntija

Nornickel Harjavalta

Vastuullisuus on toimintamme perusta

Nornickel Harjavalta

Tuotekehitys keskeisenä tulevaisuudentakuuna

Nornickel Harjavalta

Tuotteemme

Korkean teknologian nikkelituotteet

Laaja tuotevalikoimamme on korkeatasoisen asiantuntijatyön tulosta, jota kehitämme jatkuvasti asiakkaitamme kuunnellen.

Lue lisää tuotteistamme

Vastuullisuus

Kestäviä tuloksia pitkäjänteisellä kehitystyöllä

Kaikki toimintamme perustuu pitkän aikavälin suunnitelmallisuuteen. Vastuullinen toiminta niin ympäristö- kuin turvallisuusasioissakin on tärkeysjärjestyksemme huipulla.

Lue lisää toiminnastamme

Ajankohtaista

 • 04/07/2024 - Nornickel Harjavalta
  Raaka-aineiden hankintaketju vastuullisuusauditoitu

  Nornickel Harjavallan raaka-aineiden vastuullisen hankintaketjun seuranta-auditointi on toteutunut suunnitellun mukaisesti heinäkuun 2024 alussa. 

   

  Lontoon metallipörssin (LME) 03.07.2024 antama Nornickel Harjavallan nikkelibrikettien ja -katodien toimitusten keskeytysilmoitus liittyy seuranta-auditoinnin viivästymiseen. Ulkopuolisista syistä johtuen auditointiprosessi ja sitä seuraava sertifiointi ovat viivästyneet muutamilla kuukausilla.

   

  Olemme luottavaisia, että sertifikaatti uusitaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ennen LME:n asettamaa määräaikaa 03.10.2024.

   

  Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050 384 3608

  -----   

  Responsible supply chain of raw materials audited

   

  Nornickel Harjavalta’s responsible supply chain of raw materials has been follow-up audited as planned in the beginning of July 2024.

   

  The suspension notice, issued by the London Metal Exchange (LME) on 03 July 2024, regarding Nornickel Harjavalta’s nickel briquettes and cathodes is due to the delay of follow up audit. Due to external factors, the auditing process and the subsequent certification has been delayed by few months.

   

  We are confident that the Certification will be renewed according to the original plan before the deadline of 03 October 2024 set by LME.

   

  For more information, please contact Mr. Joni Hautojärvi, CEO of Nornickel Harjavalta, tel. 050 384 3608

  Lue lisää
 • 11/06/2024 - Nornickel Harjavalta
  Vuosihuoltomme 2024 toteutui turvallisesti

  Vuosihuoltomme on saatu päätökseen ja laitokset on käynnistetty tuotantoon.

   

  Tärkein tavoitteemme oli turvallinen vuosihuolto ja se toteutui hienosti. Turvallinen yhteinen työpaikka saavutettiin sekä oman henkilöstömme että kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme sitoutumisella jatkuvaan riskienarviointiin, ennakoiviin turvallisuustoimenpiteisiin sekä turvalliseen työskentelyyn.

   

  Vuoden 2024 vuosihuollon yhtenä painopisteenä oli pölynhallinta, jonka havaittiinkin kehittyneen hyvälle tasolle. Päivittäisillä turvallisuuskierroksilla tehtiin enemmän positiivisia kuin puuttumista ja korjaamista vaativia havaintoja. Tästä voimme päätellä, että pitkäjänteinen kehitystyö yhdessä kumppaniemme ja palveluntoimittajiemme kanssa alkaa tuottaa tulosta. Kävimme työmailla hyviä keskusteluita ja saimme ajatuksia toimintamme edelleen kehittämiseen.

   

  Vuosihuollon 2025 suunnittelu on jo aloitettu, mutta tärkein turvallisuustyö tapahtuu vuosihuoltojen välillä, joka päivä. Jatkamme turvallisuutemme kehittämistä yhteistyössä kumppaniemme ja palveluntarjoajiemme kanssa mm. syksyn palveluntoimittajapäivässämme.

   

  Kiitos kaikille vuosihuollossamme mukana olleille hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä!

  Lue lisää
 • 05/03/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme palvelukseemme laatu-ja vastuullisuuspäällikköä

  Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

   

  Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja haemme uuteen tehtävään laatu- ja vastuullisuuspäällikköä osaksi Nornickelin EHSQ-tiimiä. Tehtävässä toimit asiantuntijana vastaten koko yrityksen tasolla toimintajärjestelmien kehittämisestä ja niille asetettujen laatustandardien toteutumisesta. Raportoit tehtävässä EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

  Laatu- ja vastuullisuuspäällikön vastuualueet:

  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä toteutetaan sille asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti
  • vastaa siitä, että sertifioidut toimintajärjestelmät täyttävät standardien vaatimukset
  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmää kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti
  • vastaa vuosittaisista johdon katselmuksista, toimii yhteyshenkilönä ulkoisissa auditoinneissa sekä vastaa sisäisistä auditoinneista ja toimii sisäisenä auditoijana
  • huolehtii laajasti vastuullisuuteen liittyvistä asioista, kuten kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista
  • kouluttaa henkilöstöä laatu- ja vastuullisuusasioissa
  • toimii EHSQ-järjestelmän pääkäyttäjänä

  Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

  https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laatu-ja-vastuullisuuspaallikko/ZlewQN

  Lue lisää
 • 05/03/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme palvelukseemme laboratoriopäällikköä

  Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

   

  Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja nykyisen henkilön siirtyessä yrityksen sisällä uuteen tehtävään haemme laboratoriopäällikköä. Laboratoriopäällikkö vastaa analyysi- ja kokeelliset tutkimuspalvelut organisaatiosta, jossa on myös näytteenvalmistus. Laboratoriopäällikkö on esihenkilönä kahdelle kemistille, joilla on alaisia yhteensä yli 20. Tehtävässä raportoit EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

  Laboratoriopäällikön vastuualueet:

  • vastaa analyysipalveluiden ja kokeellisten tutkimuspalveluiden tuottamisesta organisaation eri toiminnoille
  • vastaa osaston asetettujen toiminnollisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
  • vastaa osaston johtamisesta, työturvallisuudesta ja esihenkilötyöstä yhdessä osaston kemistien kanssa
  • vastaa osaston käyttöbudjetista ja valvoo sen toteutumista
   osallistuu investointiesitysten tekemiseen ja osallistuu uusien investointien toteutukseen
  • ylläpitää laboratoriotoimintojen jatkuvaa kehitystä

  Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

  https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laboratoriopaallikko/mXPOVo

  Lue lisää
 • 09/01/2024 - Nornickel Harjavalta
  Nide -sidosryhmälehtemme uusin numero on julkaistu

  Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti Nide kertoo lukijoille ajankohtaiset kuulumisemme ja avaa toimintaamme pala kerrallaan. Mukavia lukuhetkiä!

  Nide 2024

  Lue lisää
 • 09/01/2024 - Nornickel Harjavalta
  Haemme Harjavaltaan ympäristöpäällikköä

   

   

  Lue lisää
 • 22/12/2023 - Nornickel Harjavalta
  Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2024

   Tänä vuonna olemme lahjoittaneet perinteisiin joulutervehdyksiin varaamamme summan Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirille. Lisäksi olemme tukeneet Hope Pori ry:tä sekä Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tuki ry:tä. 

  Lue lisää
 • 14/12/2023 - Nornickel Harjavalta
  Kesärekry 2024 on käynnissä

  Avaa ovi osaajien joukkoon Nornickelille, kesätyörekrymme 2024 on nyt käynnissä,

  Haemme n. 50 kesäharjoittelijaa eri työtehtäviin touko-elokuulle 2024. Tarjoamme monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia ja arvokasta työkokemusta. Kesätyöntekijät otetaan osaksi työyhteisöämme ja meillä viihdytään kesätöissä varsin hyvin.

  Harjoittelupaikkoja löytyy ensi kesänä seuraavista toiminnoistamme:
  ⭐ Tuotanto
  ⭐ Laboratorio
  ⭐ Tutkimus ja kehitys
  ⭐ Tuotteiden toimitus
  ⭐ Hankinta
  ⭐ Talous
  ⭐ EHS

  Työt edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää. Hakuaika päättyy 31.1.2024, mutta toimi nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia ja teemme valintoja jo hakuaikana. 

  Lisätiedot tehtävistä ja hakulomakkeet löydät TÄÄLTÄ!

  Lue lisää
 • 20/11/2023 - Nornickel Harjavalta
  Palveluntoimittajayhteistyömme kehittäminen jatkuu

  Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi myös laajaa palveluntoimittajien joukkoa. Vaatimukset turvallisuus-, ympäristö- ja muissa vastuullisuusasioissa ovat lisääntyneet ja on tärkeää, että palveluntoimittajamme pysyvät kehityksessä mukana.

   

  Tavoitteenamme on olla yhteistyökumppani, jonka kanssa halutaan olla tekemisissä ja jolta saadaan eväitä myös omaan kehittymiseen. Toimittajien suorituskykyä seurataan ja arvioidaan ja haluamme olla tukena kehittymisen polulla. Parhaimmillaan kommunikointi palveluntoimittajiemme kanssa on kaksisuuntaista, myös me haluamme saada palautetta ja vinkkejä toimintatapojemme kehittämiseen. Haluamme, että jokainen ymmärtää oman roolinsa turvallisessa toiminnassa, sillä turvallisen työyhteisön rakentaminen on tiimityötä, johon vaaditaan kaikkien sitoutumista. 

   

  Olemme viime vuosina panostaneet toimittajayhteistyön kehittämiseen mm. viestintää lisäämällä. Hyvä tapa tähän on kutsua toimittajat kokoon yhteiseen tilaisuuteen muutaman kerran vuodessa. Marraskuussa järjestimme palveluntoimittajapäivän teemalla: ”Valvottavasta vastuunkantajaksi”.  Päivän aikana avasimme tulevia suunnitelmiamme, odotuksiamme ja niitä vaatimuksia, joita muuttuva maailma meille asettaa. Halusimme myös esitellä tulevia, mm. ylläpitoinvestointien tarjoamia mahdollisuuksia.  Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä ja ohjelma oli rakennettu niin, että mukaan mahtui keskustelua ja ryhmätöitä, joiden tuloksista saimme hyvää palautetta oman toimintamme kehittämiseen.

   

  Seuraava toimittajapäivä järjestetään keväällä 2024 ennen vuosihuoltoamme.

  Lue lisää
 • 07/11/2023 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen osa valmistuu

  Nornickel Harjavallan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2023 aikana. Sen myötä nikkelin vuosittainen tuotantokapasiteettimme kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin. Nykyisen, voimassaolevan ympäristölupamme luparaja on 90 000 tonnia ja näin ollen se kattaa myös laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen tuotantokapasiteetin kasvun. Laajennusinvestointi vahvistaa suomalaista akkuekosysteemiä ja edistää kestävän akkuteollisuuden rakentumista Suomeen. Nornickel Harjavalta sai laajennushankkeeseen investointitukea Business Finlandilta.

   

  Nornickel Harjavallan vuoden 2022 tuotantomäärä oli 54 000 t nikkeliä. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljardia euroa ja liikevoittoa tehtiin 69,4 miljoonaa euroa. Suurimmat vientikohteemme olivat Eurooppa (43 % viennistämme) sekä Aasia (37 % viennistämme).

   

  -  Laajennushankkeen lisäksi olemme investoineet merkittävästi nykyisten tuotantolaitosten käyttövarmuuteen. Ylläpitoinvestointeja tehdään vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. Ylläpitoinvestoinneilla pystymme kehittämään myös ympäristö- ja henkilöturvallisuutta tehtaillamme, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.  

   

  Nornickel Harjavallan tuotannon hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävä fossiilinen energia ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla ja sähköenergia hankitaan CO2-vapaana. Jo tällä hetkellä tuotteiden hiilijalanjälki on alansa pienimpiä. Tuotantokapasiteetin kasvu ja tehdyt ylläpitoinvestoinnit tehostavat toimintaa ja pienentävät jatkossa tuotteiden hiilijalanjälkeä entisestään.

   

  Laajennusinvestoinnin toinen vaihe on hankesuunnittelussa ja sen toteutusaikataulu selviää myöhemmin. Toisessa vaiheessa Nornickel Harjavallan tuotantokapasiteetin on suunniteltu nousevan yli 100 000 tonniin.

  Lue lisää
 • 13/10/2023 - Nornickel Harjavalta
  Vuoden 2024 sponsorointihaku on käynnissä

  Vastuullinen yritys huomioi toiminnan vaikutukset myös yhteiskuntaan ja sen eri sidosryhmiin. Nornickel Harjavalta on sitoutunut kehittämään pääasiassa satakuntalaisten hyvinvointia.

   

  Lue lisää
 • 29/09/2023 - Nornickel Harjavalta
  Aloitamme prosessinhoitajien oppisopimuskoulutuksen

  Haemme henkilöitä helmikuussa 2024 alkavaan prosessinhoitajan oppisopimuskoulutukseen.  Rekrytointia hoitaa yhteistyökumppanimme Eilakaisla.

   

  Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden ammattitutkinto kemianteollisuuden osaamisalalta. Oppisopimuskoulutuksen toteuttaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Palkallisen oppisopimuksen kesto on noin kaksi vuotta.

   

  Järjestämme infotilaisuuden oppisopimuskoulutuksesta tiistaina 10.10.2023 klo 17.00 toimistollamme osoitteessa Torttilantie 21, Harjavalta. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla lisää koulutuksen toteutuksesta sekä tavata koulutuksen yhteyshenkilöitä.

   

  Hakuilmoitus ja -lomake löytyvät täältä!

  Lue lisää
 • 17/05/2022 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan vuosihuolto alkaa 23.5.

  Nornickel Harjavallan vuosihuolto alkaa maanantaina 23.5. ja kestää 26.6. asti. Nikkelipelkistämöllä vuosihuolto kestää 26.6. asti, kun muilla tuotanto-osastoilla vuosihuolto päättyy 19.6.


  Tänä vuonna vuosihuoltotöitä tehdään jokaisella Nornickelin neljällä tuotanto-osastolla. Vuosihuoltotyöt ovat investointi-, muutos- ja kunnossapitotöitä. Vuosihuollon aikaisilla huoltotöillä varmistetaan tuotantolaitoksen käytettävyys ja turvallisuus.


  Vuosihuollon aikaisissa järjestelyissä on huomioitu koronaviruksen leviäminen. Ennaltaehkäiseviä toimia on suunniteltu koronariskienarvioinnin pohjalta sekä tiiviissä yhteistyössä Suurteollisuuspuiston toimijoiden kesken. Lisäksi terveydenhuollon asiantuntijoita on konsultoitu.


  Vuosihuollon koronaohjeistuksiin kuuluu mm. se, että alueelle ei saa tulla oireisena. Ohjeistuksessa suositellaan myös maskien käyttöä ja kotitestien tekemistä säännöllisesti.

  Lue lisää
 • 14/04/2022
  Nornickel Harjavalta myy 40 %:n osuuden Jokereista

  Jokereiden pääomistaja Jari Kurri ostaa Nornickel Harjavallan osuuden. Osapuolet eivät avaa kaupan yksityiskohtia.

  Suomalainen jääkiekkoseura aloitti helmikuussa 2022 valmistelut Kontinental Hockey Leaguesta poistumiseen. Kahdeksan KHL-kautensa aikana Jokerit ovat päässeet Gagarin Cupissa kahdesti puolivälieriin. Suomalainen seura on tehnyt tasaisia ​​urheilutuloksia ja on ollut yksi liigan parhaista katsojamenestyksistä.


  "Kiitämme seuraa ja sen johtoa hyvästä yhteistyöstä. Jokerit on tunnettu jääkiekkobrändi ja toivotamme heille menestystä jatkoon. Olemme käyneet rakentavaa keskustelua seuran johdon kanssa tulevaisuudesta ja olemme yhteisymmärryksessä sopineet kaupasta", kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Lisätietoja: viestinta@nornickel.fi 

  Lue lisää
 • 17/02/2022 - Nornickel Harjavalta
  Nornickel Harjavallan vuosi 2021 oli hyvä

  Nornickel Harjavallan henkilöstö työskenteli viime vuonna ilman tapaturmia. Tehtaan liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa ja tuotantomäärä oli yhteensä 47 189 tonnia nikkeliä.

  Harjavallan liikevaihto kasvoi 14 %. Kasvu johtui pääasiassa korkeammista metallien hinnoista. Tuotantomäärä oli pienempi edeltäviin vuosiin verrattuna. Tähän vaikutti raaka-aineen saatavuuden keskeytykset konsernin kaivostuotannosta Venäjältä.


  Viime vuonna ympäristölupien vesi- ja ilmapäästö alittuivat. Ympäristökuormitusta ilmaan sekä veteen seurataan jatkuvasti ja sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat.

  - Haluan kiittää koko henkilöstöä ja kumppaneitamme hyvistä tuloksista, jotka saavutimme yhdessä. Onnistuneesta vuodesta on hyvä jatkaa historiamme suurimpaan investointiin. Tänä vuonna käynnistyväksi suunniteltu laajennusinvestointi parantaa entisestään tehtaan ympäristösuorituskykyä. Investoinnin avulla vastaamme vastuullisesti ja alhaisella hiilijalanjäljellä tuotettujen sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen Euroopassa, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

  Kohti entistä alempaa hiilijalanjälkeä ja parempaa ympäristösuorituskykyä

  Nornickel Harjavallan tuotannon hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Tänä vuonna hiilijalanjälkeä tullaan leikkaamaan noin 46 000 tonnilla, kun sähköenergia hankitaan CO2-vapaana. Aikaisemmin tuotannossa käytetyt fossiilinen energia ja öljytuotteet ovat korvattu jo muutama vuosi sitten bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Tällöin hiilijalanjälki väheni kaikkiaan noin 100 000 tonnia.

  Laajennussuunnitelman myötä tuotantokapasiteettia nostetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tuotantokapasiteetti kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin vuonna 2023. Toisen vaiheen aikana tuotanto nousee yli 100 000 tonniin vuoden 2026 alkuun mennessä.

  Lisätietoja:
  Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta, p. 050 384 3608  Nornickel Harjavalta on Satakunnassa toimiva monipuolinen ja merkittävä nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja, joka on osa maailmanlaajuista Nornickel-konsernia. Nornickel Harjavalta on modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. Yhtiö työllistää 300 eri alojen osaajaa.  www.nornickel.fi, Twitter: @NNHarjavalta

  Nornickel-konserni on johtava metalli- ja kaivosyhtiö, jonka pääkonttori on Moskovassa. Konserni on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja ja yksi suurimpia kuparin, koboltin sekä muiden platinaryhmän metallien tuottajien joukossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 17,85 miljardia (USD).  www.nornickel.com

  Lue lisää

Nornickel Harjavalta työnantajana

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaidon kehittäminen kuuluvat tärkeinä osina menestysstrategiaamme. Haluamme olla työnantaja, joka menestyy myös tulevaisuudessa ja työpaikka, jossa on hyvä tehdä työtä.

Lue lisää >>

Tutustu Nornickel Harjavaltaan

- Katso yritysvideomme