Työparikeskustelussa ongelmat ratkeavat, kun niistä puhutaan ääneen

Tutkijan työ on vaihtelevaa. Se sisältää hiljaista puurtamista ja ongelmien ratkaisua omassa tutkijan kammiossa, mutta myös paljon yhteistyötä oman tutkimusalueen tuotanto-osastolla työskentelevien kanssa. 


Viime vuoden syksyllä Nornickelillä järjestettiin henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta eri toiminnot määrittelivät itselleen erilaisia toimenpiteitä tavoitteineen siitä, miten parannamme yhteistä arkeamme. Tutkimus ja kehitys -organisaatiossa otettiin vuoden alussa käyttöön työpari-keskustelu, jonka tavoitteena oli työkäytäntöjen kehittäminen. Työparikeskustelua voivat käydä ketkä tahansa tutkimus ja kehitys -organisaatiosta.

Keskustelu on vapaamuotoinen ja sille varataan erikseen aikaa, esimerkiksi viikossa noin puolisen tuntia. Keskustelussa molemmat voivat kertoa yleisesti meneillään olevista työtehtävistään tai pureutua tarkemmin yhteen tiettyyn projektiin. Tutkijat Henna Ihalainen ja Marina Laine ovat olleet mielissään tästä uudesta toimintatavasta ja kertoivat mielellään kokemuksistaan.

- Tutkimus ja kehitys -organisaatiossa tutkijoiden vastuualueet on jaettu tuotanto-osastoittain; jokainen tutkija siis vastaa oman osastonsa projekteista. Työparikeskusteluilla haluttiin tehdä täsmäisku siihen, että lisätään yhteistyötä ja tutustutaan toistemme töihin sekä samalla muihin tuotanto-osastoihin, kertoo Henna.

Tämä on lisäys tutkimuksen ja kehityksen toimintaan. Organisaation kuukausipalavereissa tehdään aina katsaus useampaan käynnissä olevaan projektiin, mutta työparikeskusteluiden kautta projekteihin pääsee nyt syvällisemmin tutustumaan.

- Tämä on hyvämahdollisuus oppia uutta. Jossain vaiheessa voi tulla ajankohtaiseksi vaihtaa tuotanto-osastoa ja tämän avulla saa hyödyllistä tietoa ja oppia muista osastoista, kertoo Marina.
- Jokaisella osastolla on erilaisia tutkimustarpeita, niin on mielenkiintoista kuulla tarkemmin muiden tutkijoiden projekteista. Voimme keskustelun aikana käydä esimerkiksi jonkin tietyn projektin suunnitelmaa, tuloksia tai
ongelmakohtia läpi – ja kysymyksiäkin on helppo esittää kahden kesken. Nyt kuluvana vuonna etätöiden vuoksi on ollut erityisen kiva keskustella ja saada apua ongelmien ratkomiseen. Usein jo pelkästään ääneen puhuessaan saattaa
keksiä oikean lähestymistavan tiettyyn ongelmaan, tuumailee Henna.

Työparikeskustelujen kautta myös eri tuotanto-osastojen muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.