Kesäteko – kampanja kerää kesätyöntekijöiden arvokkaat turvallisuushavainnot talteen

Nornickel Harjavallassa on jo useamman vuoden ollut käytössä Kesäteko-nimellä kulkeva kampanja, jonka tavoitteena on saada kesätyöntekijät havainnoimaan työympäristöään tuorein silmin ja tekemään

turvallisuushavaintoja.

Ville Lehtimäki työskentelee toista kesää kemikaalitehtaalla. Kokemusta nikkelinjalostuksesta on kertynyt kesätöiden väliltäkin, sillä hän on päässyt tekemään muutamia sijaisuuksia kemikaalitehtaalla.
Ajatus kesäteon tekemisestä oli muhinut pitkään ja kohdalle sattuikin sopiva asia, josta hän päätti työkaverin kannustamana tehdä turvallisuushavainnoin eli kesäteon.

- Olin pidemmän aikaa miettinyt, että teen kesäteon, jos sellainen tilanne eteentulee. Olen sitä mieltä, että turvallisuushavaintoja kannattaa tehdä ja seurata, jos tulee tilanteita., kertoo Ville.

Villen tekemä turvallisuushavainto kohdistui pakkauslinjaan. Turvallisuushavainnon tekemistä ja kirjaamista toimintajärjestelmään Ville kuvaili suhteellisen helpoksi, kun sai vielä työkaverilta apuja.
- Järjestelmässä oli useampi kohta, jotka piti huomioida, mutta työkaveri auttoi kirjaamisessa. Ajan kanssa tehtiin ja tarkkaan katsottiin, niin ei ollut vaikeaa, kertoo Ville.

Turvallisuusasiat huomioitu päivittäisessä työssä
Aloittaessaan kesätyöt Ville sai muiden kesätyöntekijöiden joukossa kattavan turvallisuusperehdytyksen, joka jatkui tuotanto-osastolla.

- Turvallisuusasiat on kyllä hyvin huomioitu. Kesätyöntekijöille järjestettiin laaja turvallisuusperehdytys, jossa kerrottiin mm. huomioitavista vaaranpaikoista ja painotettiin suojainten käyttöä. Lisäksi työkaverit opastavat, näyttävät mallia ja kertovat turvallisuuden merkityksestä. Suojainten käyttö ei unohdu, kun tuotantotilojen ovessa olevat suojainmatriisit vielä muistuttavat käytettävistä suojaimista, kertoo Ville.

Villen vinkit turvallisuushavaintojen tekoon:
Pidä silmät auki päivittäisessä työssä ja havainnoi vaaranpaikkoja
Ei tarvitse väkisin miettiä, pienetkin havainnot ovat tärkeitä turvallisuuden kehittämisen kannalta
Helppoja tehdä, mutta jos ei onnistu kirjaaminen järjestelmään, niin pyydä työkavereilta apua