Haemme palvelukseemme laatu- ja vastuullisuuspäällikköä

Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Työllistämme Harjavallassa n. 300 henkilöä. Organisaatiomme Satakunnassa on modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi. Sähköistyvä liikenne tarvitsee yhä enenevässä määrin vähähiilisiä ja vastuullisesti tuotettuja nikkeli- ja kobolttituotteitamme.

 

Yrityksessä on tehty organisaatiomuutoksia ja haemme uuteen tehtävään laatu- ja vastuullisuuspäällikköä osaksi Nornickelin EHSQ-tiimiä. Tehtävässä toimit asiantuntijana vastaten koko yrityksen tasolla toimintajärjestelmien kehittämisestä ja niille asetettujen laatustandardien toteutumisesta. Raportoit tehtävässä EHSQ- ja kehitysjohtajalle.

Laatu- ja vastuullisuuspäällikön vastuualueet:

  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä toteutetaan sille asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti
  • vastaa siitä, että sertifioidut toimintajärjestelmät täyttävät standardien vaatimukset
  • vastaa siitä, että yrityksen toimintajärjestelmää kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti
  • vastaa vuosittaisista johdon katselmuksista, toimii yhteyshenkilönä ulkoisissa auditoinneissa sekä vastaa sisäisistä auditoinneista ja toimii sisäisenä auditoijana
  • huolehtii laajasti vastuullisuuteen liittyvistä asioista, kuten kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista
  • kouluttaa henkilöstöä laatu- ja vastuullisuusasioissa
  • toimii EHSQ-järjestelmän pääkäyttäjänä

Lue koko ilmoitus ja täytä hakemus osoitteessa: 

https://ats.talentadore.com/apply/nornickel-harjavalta-laatu-ja-vastuullisuuspaallikko/ZlewQN