Vastuullisen kesätyön periaatteet

Nornickel Harjavalta on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä olemme sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän.

Kesätyöntekijämme ovat olleet mielissään siitä, että heidät on otettu työyhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi. Heidät otetaan mukaan virkistysiltoihin ja työhön he saavat tarvittavaa perehdytystä ja apua. Kivan lisän kesään tuovat henkilöstöedut, joita ovat muun muassa laaja työterveyshuolto, liput eri tapahtumiin sekä mökkien vuokraus. Meille on kunnia asia, että kesätyöntekijät saavat monipuolista kokemusta tulevia urapolkujaan silmällä pitäen. Tässä kirjoituksessa kerromme miten olemme toteuttaneet vastuullisen kesätyön periaatteita.

Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla miten rekrytointiprosessi etenee. Kaikille ilmoitetaan, myös niille, joita ei valita tehtävään.

Pidämme hakijat ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
Valinnan jälkeen lähetämme kaikille kesätyöntekijöille Tervetuloa töihin – paketin, joka kertoo yrityksestä sekä työsuhteen alun rutiineista. 

Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista.
Suurin osa kesätyöntekijöistämme työskentelee tuotannossa prosessinhoitajaharjoittelijoina, jolloin he pääsevät monipuolisesti tutustumaan eri tuotannon osa-alueisiin ja sijaistamaan vakituista henkilöstöämme.

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Kesätyöntekijöiden työn aloitus sisältää kahden päivän mittaisen starttitilaisuuden, jossa annamme eväitä turvalliseen työskentelyyn. Starttipäivien jälkeen alkaa tutustuminen työtehtävään yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Perehdytys noudattaa luomaamme mallia, ja perehdytyksen etenemistä seurataan.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Kesätyöntekijät tulevat osaksi työyhteisöämme. Kesätyöntekijöillä on käytössään samanlaiset työvälineet ja henkilöstöedut kuin vakituisellakin henkilöstöllä. Kesätyöntekijöille järjestetään virkistyspäivä, jolloin he pääsevät tutustumaan ja verkostoitumaan muiden kesätyöntekijöiden kanssa.

Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Maksamme kesätyöntekijöille kilpailukykyistä ja kemianteollisuuden työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka nousee vuosittain kokemuksen mukaan.

Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Teemme aina kirjallisen työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Sisältö käydään läpi ennen allekirjoitusta. Starttipäivillä kerromme tarkemmin työehtosopimuksesta sekä työsäännöistä, joihin pääsee myös tutustumaan intranetin kautta. Kesätyön päätyttyä esimies toimittaa kesätyöntekijälle kirjallisen työtodistuksen.

 

Tutustu tarjolla oleviin tehtäviin ja avaa ovi nikkelijalostuksen maailmanluokkaan tästä linkistä >