Arvot ohjaamassa toimintaa

Arvomaailmamme ohjaa jokapäiväistä liiketoimintaamme sekä henkilöstömme työskentelyä. Arvot ohjaavat meitä kaikkia yhdessä toimimaan koko tuotantoketjun läpi ja auttavat reagoimaan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä erilaisten haasteiden edessä.

Uskomme pitkäjänteiseen ja luottamusta herättävään toimintaan ja haluamme kehittää itseämme sekä ympäristöämme joka päivä. Uuden oppiminen ja soveltaminen vanhaan opittuun on kaiken kehityksen ydin.

Koko konsernin tuotantoketjun ohella kulkee yhtenäinen ja katkeamaton arvoketju, joka koostuu seuraavista arvoista:

Luotettavuus

Ylläpidämme liiketoimintamme menestyvänä. Täytämme velvollisuutemme ja sitoumuksemme sekä toisillemme että sidosryhmillemme.

Tehokkuus

Teemme hyvää tulosta parhaiden käytäntöjen, uusimman teknologian ja pätevän henkilöstön avulla. Käytämme luonnonvaroja ympäristövaikutukset minimoiden.

Vastuullisuus

Työturvallisuus, työterveys ja ympäristöasiat sekä sääntöjen noudattaminen ovat toimintamme keskiössä.

Osaaminen

Osaaminen merkitsee meille jatkuvaa kehitystä. Ammattimaiseen työskentelyyn kuuluu turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen.

Kehittyminen

Sitoudumme pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja sopeudumme muuttuvaan toimintaympäristöön. Modernisoimme, käyttöönotamme ja kehitämme uusinta teknologiaa.

Yhteistyö

Yhteistyö on tehtävien ratkaisua toisia kunnioittaen. Yhteistyömme perustuu avoimuuteen ja hyvään tiedonkulkuun.