Nornickel Harjavalta teki kaikkien aikojen tuotantoennätyksen

Nornickel Harjavallan nikkelituotannossa saavutettiin 59 716 tonnin vuosituotantoennätys. Edeltävään vuoteen verrattuna tuotantomäärä kasvoi 11 %. Tuotantoennätystä ovat edesauttaneet vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen sekä mittavat investoinnit ja raaka-aineen saatavuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty lähes 200 miljoonan edestä investointeja ja siirtyminen konsernin raaka-aineeseen on taannut kasvavan tuotannon.

– Tuotantomäärän kasvussa olemme päässeet hyödyntämään vahvaa tutkimus ja kehitys –osaamistamme. Olemme muun muassa merkittävä nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistaja akkumarkkinoille. Sähköistyvän liikenteen myötä alalla on hyvät kasvunäkymät, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Ympäristöjalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla, josta valmistetaan myös tuotannossa tarvittava vety. Viime vuonna uusiutuvaa energiaa käytettiin 120 GWh. Tavoitteena on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. 

Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja Nornickel Harjavallan sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat. Vuosittainen panostus ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin on 3-4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä on kasvanut noin 7 % vuodesta 2015. Tuorein rekrytointi on vuoden alussa aloittanut 15 henkilön oppisopimusryhmä, joka opiskelee töiden ohella kolmivuotisen prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608