Yritysvierailusta oman tulevaisuuden pohdintoihin

Euran lukion kemian abien kanssa tekemämme yritysvierailu Harjavaltaan Nornickelille lokakuun lopussa oli lyhyt, mutta sitäkin opettavaisempi. Vierailun isäntänä toiminut kemisti Paul Cooper kertoi tärkeimmät asiat yhtiön toiminnasta ja erityisesti nikkelin valmistusprosessista sekä näytteiden tutkimisesta laboratoriossa. Saimme riittävän tarkan käsityksen nikkelin vaiheista: supernovaräjähdyksestä maankuoreen, malmiksi ja malmin rikasteen jalostamisen kautta lentokoneen suihkuturbiiniin asti. Vierailu tarjosi myös uusia faktoja, esimerkiksi nikkelin esiintymisestä ja sähkökemiallisten reaktioiden hyödyntämisestä erilaisissa prosesseissa.

Vierailu palautti mieleen kemian ja fysiikan tunneilla opittuja asioita kuten: tislausta, elektrolyysiä, sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia, induktiota, fluoresenssia, teräksen valmistusta, sulamispisteitä, metallin pelkistämistä ja rikkihapon (H2SO4 ) käyttöä metallien jalostuksessa. Erityisesti mieleen jäi laboratoriossa ollut laite, joka röntgensäteilyn sekä fluoresenssi-ilmiön avulla mittasi metallien alkuainepitoisuuksia prosentilleen tarkasti. Myös induktioilmiöön ja happivirtaan perustuva analyysilaite oli mielenkiintoinen. Edellä mainittujen laitteiden kaltaisista kemiaan sekä fysiikkaan pohjautuvista laitteista olisi hienoa oppia lisää. Käytännön sovellukset ja erilaisten ilmiöiden tutkiminen konkreettisen tilanteen tai laitteen avulla lisäävät mahdollisuutta ymmärtää asiat ja kiinnostua entistä enemmän. Tärkeää oli siis nähdä kemiaa ja fysiikkaa realistisissa tilanteissa ja ymmärtää, että missä kaikkialla erilaisia reaktioita hyödynnetään.

Urakehitystarinoista uskoa oman uran rakentamiseen

Vierailumme Suurteollisuuspuistossa avasi silmiä myös oman tulevaisuuden suhteen. Erilaiset kuulemamme urakehitykset olivat mahtavia ja oli hienoa kuulla, että millaiset urakehitysmahdollisuudet Nornickelin kaltainen suuryritys tarjoaa. Suuret määrät työntekijöitä sekä lukuisat alihankkijana toimivat pk-yritykset loivat halua olla joskus osana jotain vakaata samankaltaista yritystä, joka tarjoaa työtä ja mahdollisuuksia. Toisaalta vaikean kuuloiset selitykset laboratorion laitteista ja kemiallisista sekä fysikaalisista reaktioista pelästyttivät; pitäisi olla äärimmäisen suuri tietotaito, jotta voisi toimia esimerkiksi kemistinä. Vierailun aikana kävi selväksi, että on hyvin tärkeää ymmärtää yhdessä fysiikkaa ja kemiaa, sillä käytännön sovelluksissa ne kulkevat melko lailla käsi kädessä. Toisaalta taas edellä mainitut urakehitykset loivat toivoa siitä, että vaikka aluksi ei tietäisikään mitä tulee tekemään, niin työnteon myötä suunnitelmat saattavat tulla selvemmiksi. Ura voi avautua huomaamatta, myös kouluttautuminen työn ohella on mahdollisuus.

Nornickelin kaltainen suuryritys tarvitsee palvelukseensa paljon erilaisia työntekijöitä aina johtajista prosessinhoitajiin. Henkilökohtaisesti vierailumme vahvisti haluani opiskella diplomi-insinööriksi, koska suuryritys tarvitsee osaajaa, joka pystyy muuntautumaan työhön kuin työhön, suunnittelusta kaupankäyntiin sekä johtamiseen asti. Erilaiset koneet ja laitteet sekä niiden kehittäminen ja käyttö ovat lähellä omaa sydäntä.

Vierailu kaiken kaikkiaan oli hyvin opettavainen. Oli mielenkiintoista saada tietoa Harjavallan Suurteollisuuspuistosta ja suuryrityksen toiminnasta sekä taloudesta. Myös terästeollisuuden historia ja Nornickelin historia ja kehittyminen olivat mielenkiintoisia. Näimme myös laborantteja työssään ja saimme käsityksen siitä, että millaisia sovelluksia tutuista reaktioista saadaan. Hyvin tiivistetty luento sekä laboratoriokierros olivat opettavaiset. Yritysvierailut ovat aina kiinnostavia, joten kiitokset Nornickelille tästä mahdollisuudesta. Toivomme myös, että seuraavatkin ryhmät pääsisivät vierailuille!

Topi-Kalle Lähteenoja
abiturientti Euran lukiosta