Ovet avoinna oppilaitoksille

Oppilaitosyhteistyöllä panostamme tulevaisuuteen, koska teollisuus kehittyy jatkuvasti. Tarvitsemme monen eri alan osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Työ voi löytyä hyvin erilaisten koulutusten ja työkokemusten myötä. Yhteistyö on parhaimmillaan silloin, kun sekä opiskelijat että yritys hyötyvät siitä tasapuolisesti.

Oppilaitosyhteistyömme tavoitteena on lisätä nuorten ja myös heidän opettajiensa tietämystä kemianteollisuudesta, sen monipuolisista ammateista, osaamistarpeista ja tuotteista sekä niiden käyttökohteista. Yhteistyön avulla pyrimme myös innostamaan nuoria hakeutumaan alan opintoihin sekä töihin kemianteollisuuteen.

Oppilaitosyhteistyöllä on monta eri muotoa yrityksessämme. Eri yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi stipendit, kirja- ja välinehankinnat, 8-luokkalaisille kilpailu Suurteollisuuspuistossa, kemian tuntien opetusta yläkoululaisille, opintonäytetyön ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen sekä korkeakoulujen tapahtumiin ja haalarihankintoihin osallistumista.

Yritysvierailut yksi yhteistyön muoto

Suhtaudumme positiivisesti vierailupyyntöihin, koska haluamme kantaa yhteiskunnallisen vastuumme, jotta koulut pääsevät esimerkiksi toteuttamaan muuttuvaa opetussuunnitelmaansa. Opetussuunnitelmassa opetusta tulisi viedä luokkahuoneiden ulkopuolelle ja ottaa teknologiakasvatus osaksi opetusta.

Yritysvierailun sisällön määrittävät opiskelijoiden opetustaustat. Kasiluokkalaisille esittelemme yritystä yleismaailmallisemmin kuin esimerkiksi lukion kemian ryhmälle tai korkeakouluopiskelijoille, joille on enemmän opintoja taustalla ja näin ollen prosesseihimme voidaan syventyä enemmän.

Kemiantekniikan opiskelijat vierailulla

Syyskuussa Kokkolan Centria ammattikorkeakoulusta ensimmäisen vuoden kemiantekniikan opiskelijat kävivät vierailulla. Opiskelijoista osa oli Pyhäsalmen kaivoksen käyttöhenkilöstöä, joten kemianteollisuus alana ja prosessityö olivat heille ennestään tuttuja.

“Teollisuusvierailut ovat erittäin merkityksellisiä opiskelijalle opintojen ja tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Monellakaan aloittelevalla opiskelijalla ei ole kokonaiskuvaa teollisen toiminnan mittakaavasta ja usein vierailut ovat hyvin silmiä avaavia kokemuksia. Tässä ryhmässä meillä oli poikkeuksellisen paljon jo hyvin alaa tuntevia opiskelijoita, koska he opiskelevat monimuotoisesti päivätyönsä ohella (kaivoksen rikastamon operaattoreita) kemiantekniikan insinööreiksi. Taustansa ansiosta opiskelijoiden oli helpompaa käydä syvällisempää keskustelua prosesseihin ja kemiaan liittyvissä aiheissa”, kertovat Centria ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan yliopettaja Jana Holm sekä päätoiminen tuntiopettaja Niina Grönqvist.

Vierailuilla kerromme toki ajankohtaisia asioita, mutta ennen kaikkea sitä miten eri koulutustaustaiset henkilöt ovat sijoittuneet meillä eri tehtäviin. Opiskelijalle näistä on varmasti apua tulevia urapolkuja silmällä pitäen. Opiskelijat saavat vierailuista koulussa opitun teorian rinnalle käytännön, mikä puolestaan tukee heidän syvempää oppimistaan ja myös meidän tulevaisuuden rekrytointitarpeita.

Kiinnostuitko mahdollisuudesta päästä yritysvierailulle?

Ota yhteyttä kehityspäällikkö Rauno Luomaan tai
viestinnän asiantuntija Hanna-Kaisa Koskiseen