Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä jatketaan

Norilsk Nickel Harjavalta Oy jatkaa viimeviikkoisen nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Yhtiö on tilannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksen. Näytteenotto on alkanut tänään maanantaina Harjavallan patoaltaalta ja tutkimukset jatkuvat aina ensi viikkoon asti. Ensimmäisiä tutkimustuloksia odotetaan valmistuvan loppuviikosta.

Simpukkakuolemien mahdollisesta yhteydestä nikkelipäästöön saadaan varmistus, kun simpukkanäytteiden ensimmäiset laboratoriotulokset valmistuvat keskiviikkona 16.7.2014. Todennäköisesti simpukkakuolemilla on yhteys viimeviikkoiseen nikkelipäästöön. Jokiveden laadun seuranta jatkuu. 13.7 päivän vesinäytteiden mukaan Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet ovat edelleen laskeneet.

Huomenna 15.7.2014 tapahtuman selvittelyä jatketaan yhdessä Varsinais Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Lisätietoja:
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, puh. 050 384 3608