Suurteollisuuspuiston yritysten jokakeväinen yhteisponnistus Kasikisat kisattiin jo 16. kerran. Kisailemassa olivat viidestä eri koulusta kahdeksan kasiluokkalaista, neljä tyttöä ja neljä poikaa. Tänä vuonna mukana olivat Kokemäki, Eura, Ulvila ja Harjavallasta kaksi ryhmää.

Suurteollisuuspuiston yrityksistä järjestelijöinä toimivat Nornickelin lisäksi Boliden, STEP, Quant, Securitas ja Insta. Kasikisoissa oppilasryhmän mat¬kassa kulki Suurteollisuuspuiston yrityksistä opas, joka johdatteli oppilaat eri rasteille, osallistumatta itse kuitenkaan rasteille.

Nornickelin rasti oli ”nikkeligames”, joka on ollut yksi suosituimmista rasteista. Tehtävästä toiseen pääsi etenemään, kun edeltävä tehtävä oli hyväksytysti suoritettu. Aikaa oli ainoastaan 13 minuuttia. Kisailijat muun muassa mittasivat ph-arvoja, pohtivat nikkelin käyttökohteita sekä laskivat nikkelikatodin tilavuutta.

Kasikisojen tehtävissä punnittiin osaamisen lisäksi yhteistyötaidot. Ryhmien piti yhdessä löytää ratkaisu eri tehtäviin ja hienosti koululaiset selvisivätkin. Rastitehtävien lisäksi kisaajat tutustuivat Suurteollisuuspuiston eri yritysten ammatteihin. Esittelyssä oli muun muassa laborantin, suunnittelijan, puhdistusauton kuljettajan ja kunnossapitohenkilön tehtävät.

Katso video Harjavallan yläkoululaisten matkasta Kasikisoissa. Tämä ryhmä voittikin itse kilpailun. Onnea!

Me Harjavallan yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset saimme viettää helmikuisen koulupäivän kaupunkimme suurteollisuuspuistossa tutustuen etenkin Nornickelin ja Bolidenin toimintaan. Ohella saimme tietoa myöskin muista tehdasalueella toimivista yrityksistä.

Kaikki alkoi kuitenkin suunnittelupalaverista Nornickelin konttorilla tammikuussa. Olimme todella otettuja, että jo tulevan tutustumispäivän suunnittelussa haluttiin kysyä mielipiteitä itse yhdeksäsluokkalaisilta. Koulumme, Nornickelin ja Bolidenin yhteistyö oli sujuvaa. Asiat saatiin nopeasti, mutta huolellisesti järjestykseen. Kaikki olisi valmista tutustumispäivän koittaessa.

Viikot vierähtivät nopeasti. Lomalta palatessa oli jo odottavainen fiilis. Tiesimme, että tuleva tutustuminen Harjavallan suurteollisuuspuistoon tulisi olemaan mielenkiintoinen.

Tehdasalueen suuri koko yllätti

Sää oli kolea tutustumispäivän aamuna, siispä loistouutisena näimme bussin tulevan noutamaan meitä päämääräämme. Saavuttuamme Nornickelin konttorille saimme tarkan turvallisuusperehdytyksen, jonka jälkeen tutustuimme Nornickelin ja Bolidenin toimintaan monipuolisesti. Pähkäilimme kovasti nikkelijalosteiden nimiä sekä tutkimme kuparin tuotantoprosessia. Mielenkiintoista, eikö vain? No ehdottomasti! Tämän lisäksi saimme kuulla erilaisista urapoluista teollisuuden parissa ja huristella linja-autolla opastetun kierroksen tehdasalueella. Moni meistä yllättyi tehdasalueen suuresta koosta, aivan kuin pieni oma kaupunkinsa Harjavallan keskellä. Nyt myös ymmärsimme, miten suuri merkitys kemian-ja metalliteollisuudella on. Me yhdeksäsluokkalaiset kuulimme paljon uutta tietoa, mutta saimme myös ihailla alan osaajien huikeaa ammattitaitoa!

Jatko-opinnot vahvistuivat

Tutustumispäivä oli merkityksellinen. Päivä oli ajoitettu kevään yhteishaun kanssa samaan aikaan ja monen meidän omat ajatukset jatko-opinnoista vahvistuivat kemian- ja metalliteollisuuden parissa. Osa meistä näkee jo nyt omana päämääränään Nornickelin. Ja miksipäs ei, olisihan se aivan huippuduunia maailman ympäristöystävällisimmässä nikkelin jalostamossa!

Tietenkin jokaisella on tulevaisuudessa oma erilainen työnsä ja tehtävänsä. Siispä omista jatko-opintosuunnitelmista huolimatta päivä oli mieleenpainuva ja mukavaa vaihtelua opiskelun keskellä. Me Harjavallan yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset olemme kiitollisia ja iloisia, että saimme mahdollisuuden tutustua Harjavallan tehdasalueen toimintaan ja yrityksiin.

Terveisin Harjavallan yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten puolesta

Saimi Seilo, Rina Palmroth ja Katariina Lindgren

Nornickel Harjavallan nikkelituotanto ylitti 60 000 tonnin rajapyykin. Uusi tuotantoennätys on 60 765 tonnia ja viime vuodesta kasvu oli lähes 2 prosenttia.

Uuteen tuotantoennätykseen pääsemistä ovat edesauttaneet osaava henkilöstö sekä saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä.

– Kiitos tästä saavutuksesta kuuluukin koko henkilöstöllemme sekä yhteistyökumppaneillemme laadukkaasti tehdystä työstä! Vuosi on ollut onnistunut ja kaikkien panos on ollut tärkeä, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Tuotantoennätys tehtiin entistä vastuullisemmin ja parempaan suuntaan kehittyneessä turvallisuuskulttuurissa. Hiilijalanjalkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Nesteytetyn maakaasun rinnalla on myös testattu biokaasua, jonka käyttöä lisätään sen saatavuuden kasvaessa.

Vuonna 2018 nikkelituotannon kokonaishiilijalanjälki sekä tuotekohtaiset hiilijalanjäljet määritettiin. Energiankulutuksen hiilijalanjälki laski jopa yli 90 %, kun käyttöön otettiin puupelleteillä tuotettu lämpöenergia. Nesteytettyyn maakaasuun siirtyminen vähensi prosessissa tarvittavien kaasujen valmistuksen päästöjä 21 %. Kokonaishiilijalanjäljen pienentyminen vastaa noin Porin kokoisen kaupungin henkilöautojen vuosittaisia päästöjä.

Nornickelin toiminta on ympäristölupien mukaista ja viime vuonna ympäristölupien vuosittaiset arvot alittuivat kaikilta osilta. Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja sisäiset toimenpiderajamme ovat ympäristölupaa tiukemmat. Turvallisuuden saralla kehittämispanoksia on laitettu ennakoiviin toimenpiteisiin ja turvallisuuslukujen valossa se on kannattanut. Turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut; turvallisuudesta keskustellaan ja sitä huomioidaan entistä enemmän sekä tapaturmien määrä on kääntynyt laskuun.

Nornickelin tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä voimme tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua materiaalia muun muassa kasvaville sähköautojen akkumarkkinoille.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

Haemme noin 40 kesätyöntekijää eri työtehtäviin. Olemme viidettä kesää mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoutuneet noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita. Lue lisää kampanjasta ja käy poimimassa parhaat kesätyönhakuvinkit osoitteessa www.kesaduuni.org.

Tuotannon kesätyöt

Miltä kuulostaa kesätyöt nikkelijalostuksen maailmanluokan huipulla? Haemme nyt vuosilomasijaisia tuotantoon touko-elokuulle 2019. Tarjolla on yhteensä 34 paikkaa tuleville prosessiteollisuuden osaajille.

Arvostamme vastuullisuutta ja huolellisuutta. Tekniikan alan opinnot katsomme eduksi. Työt tuotannossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.

Laboratorion kesätyöt

Laboratorion kesätyöntekijänä pääset oppimaan metallurgian huippuosaajilta. Maailmanluokan prosessi-, raaka-aine- sekä tuotetutkimus ja kehitys ovat osa päivittäistä toimintaamme.

Haemme neljää kesätyöntekijää laboratorioomme vuosilomasijaisiksi kesä-syyskuulle 2019. Laboratorioalan koulutus katsotaan eduksi. Työt laboratoriossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.

Tuotteiden toimituksen kesätyöt

Sujuuko englanti? Miltä kuulostaisi kesä maailman suurimman nikkelintoimittajan toimitustiimissä?

Haemme tuotteiden toimitustiimiimme kesäharjoittelijaa vientiassistentin vuosilomasijaiseksi hoitamaan käytännön vientitoimintoja touko-elokuulle 2019.

Talouden kesätyöt

Oletko tarkka numeroiden käsittelijä? Sanooko SAP sinulle mitään?

Haemme talouteen kesäharjoittelijaa vuosilomasijaiseksi kesä-elokuulle 2019. Korkeakouluopinnot katsotaan eduksi.

Lisätietoja:

Rekrytointi-ilmoituksissa on rekrytoivien esimiesten yhteystiedot, ja heiltä voit tarvittaessa kysyä lisätietoja tehtävästä. Hakemusten käsittely aloitetaan jo hakuaikana ja tehtäviä voidaan täyttää heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Avaa ovi nikkelijalostuksen maailmanluokkaan ja täytä sähköinen hakemus viimeistään 28.2.2019.

Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Yrityksen vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50 % sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50 % alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia.

Teemme päätökset sponsorointikohteistamme keskitetysti vuosittain. Viimeinen hakupäivämäärä vuoden 2019 tukikohteille on 31.12.2018. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia vuodelle 2019 ei oteta valinnassa huomioon. Toteutuneista yhteistyösopimuksista tehdään kirjallinen sponsorointisopimus molemmille osapuolille. Yhteistyökumppanimme tulee jakaa yhteinen arvomaailma vastuullisena ja yhteisön hyvinvointia tukevana toimijana.

Sponsorointituen hakeminen

Sponsorointitukea voi hakea tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

Kiitämme yhteistyökumppaneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivotamme kaikille

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta 2019!

Perinteisten joulutervehdysten sijaan olemme tänä vuonna tukeneet Suomen Punaisen Ristin toimintaa.

We thank our partners for the cooperation this year and we wish everyone

Merry Christmas and a Safe New Year 2019!

Instead of sending traditional Christmas greetings, we have supported Finnish Red Cross this year.

Harjavalta, 23.10.2018: Skangas on toimittanut Nornickel Harjavallalle ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle ensimmäisen erän nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka pienentää merkittävästi sitä käyttävien yritysten ympäristöjalanjälkeä.

 

Nornickel käyttää nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä biovedyn ja energian tuotannossa. Skangas on jo ennestään toimittanut Nornickelille nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Nornickel Harjavalta pyrkii jatkuvasti pienentämään tehtaan ympäristövaikutuksia. Yhtiö on sitoutunut vähentämään päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä minimoimaan häiriötilanteet.

“Nesteytetyn biokaasun käyttö on luonnollinen kehitysaskel kohti yhä puhtaampaa toimintaa ja ympäristöä”, sanoo Nornickel Harjavallan EHSQ- ja kehitysjohtaja Marko Mikkola. “Olemme jo aiemmin korvanneet vedyn tuotannossa käytetyt öljypohjaiset tuotteet LNG:llä ja vähentäneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Nyt uusiutuvan LBG:n saatavuuden kasvaessa pystymme entisestään pienentämään hiilijalanjälkeämme”, Mikkola toteaa.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Skangas puolestaan toimitti nesteytettyä biokaasua biohöyrylaitoksen käyttöön. Vuosittain noin 220 000 MWh höyryä tuottava laitos käyttää pääpolttoaineenaan puupellettejä ja varapolttoaineena Skangasin toimittamaa nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Investoidessaan vuonna 2016 uuteen höyrylaitokseen STEP arvioi vähentävänsä vuosittaisia hiilidioksipäästöjään noin 70 000 tonnilla, koska uusi laitos käyttää polttoaineenaan raskaan polttoöljyn sijaan puupellettejä ja kaasua.

“Olemme todella tyytyväisiä mahdollisuudesta käyttää energiantuotannossamme uusiutuvaa kaasua”, sanoo STEP Oy:n myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko. “Tämä on askel oikeaan suuntaan ja otamme mielellämme vastaan lisää biokaasua aina kuin mahdollista”, Kokko toteaa.

“Toimitimme nyt ensimmäistä kertaa nesteytettyä biokaasua Nornickel Harjavallalle ja STEP Oy:lle”, sanoo Skangasin myyntipäällikkö Jouni Bedda. “LNG:n ja nesteytetyn biokaasun LBG:n jakelu voidaan hoitaa samalla kalustolla ja käyttöpää ei vaadi mitään muutoksia.”

Koska sekä LNG että LBG koostuu pääosin metaanista, LBG:n jakeluun voidaan käyttää olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. Siirtymällä öljypohjaisista tuotteista LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjäkin vähintään 20 prosenttia. LBG vastaa ominaisuuksiltaan LNG:tä, mutta se on täysin kotimaisista raaka-aineista tuotettu uusiutuva polttoaine. Biokaasua valmistetaan erilaisista eloperäisistä jätteistä.

 

Lisätietoja:

Marko Mikkola, EHSQ- ja kehitysjohtaja, Nornickel Harjavalta, puh. 050 384 3624, marko.mikkola@nornickel.fi

Antti Kokko, myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö, STEP puh. 044 7012350, antti.kokko@stepenergy.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas Oy, puh. 040 744 2870, Jouni.Bedda@skangas.com

 

BASF julkistaa ensimmäisen akkumateriaalitehtaan sijoituspaikan Euroopassa

BASF ja Nornickel aloittavat strategisen yhteistyön vastatakseen sähköautojen akkumateriaalien kasvavaan kysyntään

Ludwigshafen, Saksa ja Moskova, Venäjä, 22.10.2018 – BASF on päättänyt sijoittaa ensimmäisen uusia akkumateriaaleja valmistavan, Euroopan markkinoita palvelevan tehtaansa Harjavaltaan. Tehdas rakennetaan BASF:n omalle tontille Norilsk Nickelin (Nornickel) omistaman nikkeli- ja kobolttijalostamon läheisyyteen.

Tämä investointi on osa BASF:n viime vuonna julkistamaa 400 miljoonan euron monivaiheista investointiohjelmaa, ja sen lähtökohtana on tänä vuonna Harjavallassa käynnistetty akkumateriaalien koetuotanto. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella, ja sen tuotantokapasiteetti riittää akkumateriaalien toimittamiseen noin 300 000 täyssähköautoon. Harjavallan uusi tehdas tulee hyödyntämään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien vesi- ja tuulivoima sekä biomassa.

Lisäksi BASF ja Nornickel ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen nikkeli- ja kobolttiraaka-aineiden markkinaehtoisista toimituksista Nornickelin metallijalostamosta. Sopimus takaa paikallisten raaka-aineiden varmat toimitukset Euroopan akkuvalmistajille.

Investoimalla uuteen tehtaaseen Suomessa BASF tukee EU:n komission pyrkimyksiä luoda eurooppalainen akkutuotannon arvoketju. BASF arvioi myös muita uusien akkumateriaalitehtaiden sijoituspaikkoja. Lue lisää > Lehdistötiedote 22.10.2018

 

Suomalaisen työn ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä sopimus toi mukanaan työajan pidennyksen, jonka yritykset voivat toteuttaa monella eri tapaa. Meillä Nornickelillä sovittiin, että työntekijät voivat käyttää kiky-tunnit liikkumiseen ja kulttuuriin. Sen avulla haluttiin parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja yhteishenkeä. Ratkaisu on saanut erittäin hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa.

Tämä on varmaan erilainen ratkaisu, kuin mitä alkuperäinen ajatus kikystä on ollut, mutta toisaalta yrityksille on annettu vapaus itse päättää miten tunnit käytetään. Meillä henkilökunnan ehdotuksesta lähti ajatus, että henkilöstön tuottavuutta voitaisiin lisätä muutoinkin kuin työaikaa lisäämällä. Kun henkilöstö liikkuu ja harrastaa yhdessä, voidaan sen avulla edistää henkilöstön jaksamista sekä yhteishenkeä. Liikunta ja kulttuuri nähtiin tapana lisätä työntekijöiden tuottavuutta. Käytännössä voi itse valita millä tavalla haluaa liikkua ja harrastaa. Suositus olisi, että jokainen työntekijä käyttäisi kuukausittain vähintään kaksi tuntia kikyilyyn. Kaikki, mitä tiimi voi tehdä yhdessä, edistäisi hyvinvointiamme.

Liikuntaa, urheilua ja kulttuuria

Ensisijaisesti työajan pidennys käytetään työhyvinvointia edistävään toimintaan kuten vapaa-ajalla tehtävään liikuntaan tai urheiluun tai erilaiseen kulttuuritoimintaan. Toiminta on yhdessä ryhmänä tekemistä. Uusi sopimus on otettu innostuneesti vastaan. Tähän mennessä tunteja on kertynyt yhteensä 5544 tuntia ja keskimäärin yhtä työntekijää kohden 20 tuntia. Suosituimmat aktiviteetit ovat olleet erilaiset ryhmäliikuntavuorot, kuntosali, ulkoliikkuminen sekä henkilökuntayhdistyksen kerhot ja tapahtumat. Mukana on ollut myös mm. halonhakkuuta, verenluovutusta ja hyönteisretkeä. Mahdollisuuksia on siis monia.

Yhdessä virtaa arkeen ja kiireeseen

Yhdessä tekeminen ja kokeminen lisäävät virtaa arkeen ja kiireeseen. Samalla pääsee viettämään aikaa yhdessä työkavereiden kanssa. On tärkeää saada ajatukset välillä irti työstä. Liikunta ja erilaiset kulttuuritapahtumat, kuten konsertit ja elokuvat ovat keinoja irrottaa katse tietokoneen ruudusta tai lepuuttaa kroppaa työpäivän jälkeen. Liikunta saa olon tuntumaan reippaammalta ja energisemmältä. Välillä on myös mukava istahtaa teatterisalin pehmeään penkkiin ja antaa tarinan ja musiikin viedä ajatukset mennessään.

Tuija Nikitin, henkilöstöasiantuntija

Harjavallan markkinoita vietettiin perinteiseen tapaan elokuun viimeisenä viikonloppuna (25.-26.8.). Nornickelin osallistumisesta markkinoille on myös tullut perinne.

Tänä vuonna markkinaväki sai arvuutella nikkelibrikettien määrää astiassa. Oikea vastaus on 111 nikkelibrikettiä. Yli 800 vastauksen joukosta seitsemän osui oikeaan. Oikein vastanneihin on oltu yhteydessä sekä heille on lähetetty turvallisuusaiheisia palkintoja.

Kiitos kaikille markkinaosastollamme vierailleille ja nähdään ensi vuonna uudelleen!